Atrasti 102 rezultāti

Nosaukums Kontaktpersona Telefons
Balvu novada pensionāru apvienība 29193929
Darbības mērķis Organizēt apvienības biedrus aktīvam sabiedriski noderīgam darbam.
Adrese Bērzpils iela 67A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
LATVIJAS STARPTAUTISKĀ ŠĶĪRĒJTIESA
Darbības mērķis Sabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu darbību.
Adrese Teātra iela 14—12, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
OTULS Valentīna Kaša 26680677
Darbības mērķis dot ieguldījumu izglītības kvalitātes un skolēnu sadzīves apstākļu uzlabošanā
Adrese Briežuciema pamatskola, Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Briežuciema pagasts
Mednieku un makšķernieku klubs "Bebrītis" Māris Kozlovskis 29141767
Darbības mērķis Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un atpūtai.
Adrese Dzeņulauza, Balvu pag., Balvu nov., Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pagasts
Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa
Darbības mērķis Sabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu darbību.
Adrese Teātra iela 14—12, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Austrumvilki 29105515
Darbības mērķis Hokeja popularizēšana un attīstība Balvu rajonā
Adrese Partizānu iela 47, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Orlovas mednieku klubs 26563153
Darbības mērķis Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai.
Adrese Vārpas, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV-4571, Latvija
Novada teritoriālā vienība Vectilžas pagasts
Olūts 29203754, 28319
Darbības mērķis Veselīga dzīves veida popularizēšana; Atbalsta sniegšana jauniešu radošam darbam un aktivitātēm; kultūras aktivitāšu organizēšana; projektu īstenošana.
Adrese Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590, Latvija
Novada teritoriālā vienība Bērzkalnes pagasts
Balvu pilsētas dārzi "Ezermala 2" 29449068
Darbības mērķis Aizstāvēt savu biedru tiesības; Veikt biedru izglītošanu; Sniegt palīdzību konfliktsituācijās.
Adrese 3. Steķintavas līnija 167, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Balvu karate klubs Jānis Kozlovskis 26336910
Darbības mērķis Veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu; veicināt karate sporta veida attīstību un citu pašaizsardzības sistēmu apgūšanu
Adrese Rubeņi, Dzeņulauza, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561, Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Balvu pagasts
Septiņpadsmit 29363382
Darbības mērķis Sekmēt Balvu pilsētas ģimnāzijas jauniešu kā vispusīgu, radošu personu attīstību un veicināt pilsonisko aktivitāti
Adrese Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
AUSTRUMI 2010 26386780
Darbības mērķis Organizēt bērnu un jauniešu sporta pasākumus; veicināt futbola attīstību Balvos un Latvijā
Adrese Ezera iela 26—34, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta
Jauno žurnālistu skola Dana Dimitrijeva 26161959, 29338
Darbības mērķis Apvienot Balvu rajona jauniešus, kam ir interese par žurnālistiku, veicināt skolu avīžu izdošanu, rosināt un nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem, iesaistīt jauniešus sabiedriskajos procesos.
Adrese Elkšņeva, Bērzkalnes pag., Balvu nov., Latvija
E-pasts [email protected]
Novada teritoriālā vienība Bērzkalnes pagasts
Mednieku klubs "Jokers" 26449146
Darbības mērķis Medību saimniecības uzlabošana, attīstība un sakārtošana atbilstoši LR likumdošanai; Individuālo mednieku apvienošana mednieku klubā "Jokers"; Medību platību izmantošana kolektīvām medībām atbilstoši Medību likumam, Medību noteikumiem un valsts Meža dienesta norādījumiem.
Adrese Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., Latvija
Novada teritoriālā vienība Lazdulejas pagasts
Kopīgi 29363382, 26173
Darbības mērķis Veicināt pilsoniskas sabiedrības stiprināšanu un sabiedrības integrāciju; risināt mazaizsargāto indivīdu un grupu problēmas; veidot vidi un organizēt pasākumus, kas dotu iespēju saturīgi izmantot brīvo laiku.
Adrese Ezera iela 4, Balvi, Balvu nov., LV-4501, Latvija
Novada teritoriālā vienība Balvu pilsēta