Mūsu komanda

Biedrības „Radošās Idejas” biedriem ir ilggadēja pieredze vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu izstrādē, īstenošanā un pārraudzībā. Biedrības biedri ir organizējuši vietēja, reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumus, t.sk. apmācības, seminārus un mācību nometnes, veikuši pētījumus, izstrādājuši attīstības plānošanas dokumentus u.tml. Biedru izglītība un ilggadējā pieredze nodrošina mērķu profesionālu realizāciju un kvalitatīvu projektu administrēšanu un īstenošanu.

 

             

               

 

Sanita Putniņa

Valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja

[email protected]
CV (lv)
CV (eng)

Anita Kairiša

Valdes locekle, radošā direktore

[email protected]

 

 

Žanete Lemešonoka

Grāmatvede

 

 

 
   

 

Alise Vītola

Projektu eksperte 

[email protected] 

Renāta Petrova

Projektu eksperte

[email protected] 

Ineta Vītola

Projektu eksperte

[email protected]