Ar svinīgo pasākumu noslēdzās projekts “Mūsu māja – Latvija II”

Ar svinīgo pasākumu noslēdzās projekts “Mūsu māja – Latvija II”

06.07.2015.

Šī gada 29.jūnijā ar svinīgo noslēguma pasākumu Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā noslēdzās biedrības “Radošās Idejas” īstenotais projekts “Mūsu mājas – Latvija II”.

Projekta ietvaros no vairāk kā 300 trešo valstu valstspiederīgajiem un Latvijā dzīvojošiem nepilsoņiem bija iespēja bez maksas apgūt latviešu valodas kursus 120 stundu apjomā, piedalīties integrācijas pasākumos ciklā “Latvju zīmju spēks”un doties ekskursijās uz Latvijas novadiem, ar mērķi ne tikai uzlabot savas praktiskās latviešu valodas lietošanas iemaņas, bet arī iepazīt latviešu kultūru, tradīcijas un dzīvesziņu.

Papildus interaktīvām apmācībām un integrācijas aktivitātēm projekta dalībniekiem tika dota iespēja tuvāk iepazīties ar Latvijas nevalstisko organizāciju darbību un uzņēmējdarbības vidi, apgūt ES līdzfinansēto projektu izstrādes un biznesa ideju attīstības pamatus.

Būtisks projekta īstenošanas ieguvums ir izveidotais brīvprātīgais trešo valstu valstspiederīgo atbalsta tīkls, kas apvieno gan iebraucējus, gan vietējos iedzīvotājus ar vienotu mērķi - veicināt trešo valstu valstspiederīgo aktīvāku iesaisti nevalstiskajās organizācijās, sekmēt iebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā, sniegt iespēju īstenot pasākumus citu trešo valstu valstspiederīgo personu atbalstam. Brīvprātīgā atbalsta tīkla darbība tiek plānota arī pēc projekta noslēguma.

Izsakot projekta rezultātus aritmētiskos lielumos, redzam, ka kopumā projektā “Mūsu mājas – Latvija II” piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki no 11 valstīm: Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Korejas, ASV, Armēnijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Ķīnas, Sīrijas un Dienvidāfrikas. Projekta laikā notika 1680 latviešu valodas apmācību stundas, 126 stundas integrācijas pasākumu „Latvju zīmju spēks”, 4 ekskursijas, 1 vasaras skola, izveidots 1 brīvprātīgais trešo valstu valstspiederīgais atbalsta tīkls un valsts valodas eksāmenu kārtoja 65 dalībnieki. Turklāt, 5 projekta dalībnieki kļuva par pilntiesīgiem biedrības “Radošās Idejas” biedriem.

Veicot projekta dalībnieku anketēšanu, tika secināts, ka dažāda veida un satura aktivitātes, pedagogi un darbinieki – projekta komanda - ir viens no galvenajiem faktoriem, kas projekta dalībniekiem liek ar interesi gaidīt katru nākamo projekta pasākumu un justies vienmēr gaidītiem.

Noslēguma pasākumā notika atskats uz projekta laikā paveikto, rezultātiem un norisēm. Projekta vadība izsniedza dalībniekiem Apliecinājumus par latviešu valodas apguvi un godināja darbiniekus, pakalpojuma sniedzējus, brīvprātīgos un pakalpojumu sniedzējus, pateicoties kuriem, projekts noritēja laicīgi un kvalitatīvi.

Ikviens saņēma projekta laikā tapušo apkopojumu – brošūru „Latviju zīmju spēks” un baudīja Ingas Karpičas koncertprogrammu un latviešu virtuves labumus.

Bija prieks dzirdēt dalībnieku stāstus, kuros viņi dalījās ar saviem iespaidiem un ieguvumiem no dalības projekta aktivitātēs.

Biedrība “Radošās Idejas” izsaka lielu paldies visiem dalībniekiem, darbiniekiem, pakalpojuma sniedzējiem un atbalstītājiem par dalību projektā, ieguldīto laiku un enerģiju.

Projekts “Mūsu mājas – Latvija II” tika īstenots no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 30.jūnijam pateicoties Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) atbalstam.

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.