Biedrība „Radošās Idejas” izsludina atklātu konkursu uz latviešu valodas pasniedzēja amatu

Biedrība „Radošās Idejas” izsludina atklātu konkursu uz latviešu valodas pasniedzēja amatu

09.03.2015

Sakarā ar latviešu valodas apmācību grupu nokomplektēšanu projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ”1. „a” aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros, biedrība „Radošās Idejas” izsludina atklātu konkursa uz latviešu valodas pasniedzēja amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

-  vēlama akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība – vēlamā kvalifikācija – latviešu valodas skolotājs;

-  pieredze pieaugušo apmācībā;

-  labas saskarsmes prasmes un prezentācijas prasmes;

-  augsta atbildības sajūta;      

-   spēja aizraut un strādāt ar mūsdienīgām mācību metodēm; oriģinālmetodes pielietojums apmācībās tiks uzskatīts par priekšrocību;

-  krievu un/vai angļu valodas zināsanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

 

Darba pienākumi:

-   nodrošināt kvalitatīvu latviešu valodas apguves kursu vadīšanu, atbilstoši izstrādātajai mācību programmai;

-   nodrošināt interesantu un radošu latviešu valodas apguvi;

-   veikt individuālo darbu ar kursu dalībniekiem un motivēt viņus pašattīstībai;

-   sagatavot un organizēt kursu dalībnieku pieteikšanos valsts valodas prasmes pārbaudēm VISC un/vai naturalizācijas eksāmeniem PLMP;

-  citi pienākumi, saistīti ar projekta aktivitāšu sekmīgu realizāciju.

 

Pretendentus CV latviešu valodā, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected] ar norādi „Latviešu valodas pasniedzēja vakancei”  līdz 2015.gada 20.martam.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: [email protected] vai zvanīt Sanitai Putniņai projekta vadītājai pa tālr.: 67339843; 28316943.

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.