Biedrība „Radošās Idejas” izsludina atklātu konkursu uz projekta koordinatora amatu

Biedrība „Radošās Idejas” izsludina atklātu konkursu uz projekta koordinatora amatu

2014.gada 12.decembrī

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams sociālajās zinātnēs;
- darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās komunikāciju, pasākumu organizēšanas un koordinēšanas, mediju un/vai sociālajā jomā;
- pieredze projektu un/vai mācību procesa koordinēšanas darbā;
- teicamas valsts valodas zināšanas;
- labas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas (vēlams angļu vai vācu) zināšanas mutvārdos un rakstveidā, otras valodas (vēlams krievu valodas) pamatzināšanas;
- izpratne par NVO misiju un mērķiem, lojalitāte organizācijas kultūrai un vērtībām, ētiskums;
- labas saskarsmes spējas - prasme komunicēt gan ar dažādu valstu un pārliecības cilvēkiem, gan projekta komandu un sadarbības partneriem;
- vēlama pieredze darbā ar mērķa grupas personām;
- prasme strādāt komandā un patstāvīgi;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Word, Microsoft Excel un PPP u.c. programmām);


Papildus informācija par projekta īstenošanas mērķi :

1)  Piedāvāt interaktīvus latviešu valodas apguves kursus un daudzveidīgus integrācijas pasākumus,
2) sekmēt trešo valstu pilsoņu integrāciju un aktīvu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedrībā.
3) sniegt kompleksu integrācijas pasākumu kopumu latviešu valodas apguvei un kultūras iepazīšanai, trešo valstu pilsoņu ekonomiskās un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes veicināšanai, nodrošinot pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem, it īpaši mazaizsargātām grupām.

Darba pienākumi: skatīt Amata aprakstu

Pretendentus CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected] ar norādi „Koordinatora vakancei” līdz 2014.gada 19.decembrim.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: [email protected] vai zvanīt Sanitai Putniņai projekta vadītājai pa tālr.: 67339843; 28316943.