Biedrība "Radošās Idejas" izsludina cenu aptauju par nepieciešamajiem transporta pakalpojumiem

Biedrība „Radošās Idejas izsludina cenu aptauju par projekta „Mūsu mājas – Latvija II”, Granta līgums Nr. IF/2013/1.a./17 ietvaros nepieciešamajiem transporta pakalpojumiem, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājuma formu.

Finanšu piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 10.februāris plkst. 16:00, iesniedzot pa pastu līdz norādītajam datumam un/vai personīgi adresē: Dzirnavu iela 53-2, Rīga, LV-1010.

Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājuma forma ir pieejama šeit.

Tālrunis papildu informācijai un neskaidriem jautājumiem: 28316943 Sanita Putniņa (projekta vadītāja)

Informācija ievietota 2015.gada 2.februārī