Biedrība „Radošās Idejas” veiksmīgi īsteno sabiedrības integrācijas projektu „Mūsu mājas – Latvija II” (Nr.IF/2013/1.a/17)

Biedrība „Radošās Idejas” veiksmīgi īsteno sabiedrības integrācijas projektu „Mūsu mājas – Latvija II” (Nr.IF/2013/1.a/17)

05.02.2015

Biedrība „Radošās Idejas” piedāvā bezmaksas apgūt latviešu valodu, iepazīt latviešu kultūru un tradīcijas, piedalīties izglītojošos semināros par nevalstisko sektoru un uzņēmējdarbību Latvijā un integrēties uzņemošajā sabiedrībā trešo valstu valstspiederīgajiem projektā „Mūsu mājas – Latvija II”, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros ar LR Kultūras ministrijas atbalstu.

2015.gada 15.janvārī norisinājās projekta „Mūsu mājas – Latvija II” svinīgais atklāšanas pasākums „Latviešu kultūras bagātība”, uz kuru ieradās 76 dalībnieki.

No 2015.gada 19.janvāra biedrības „Radošās Idejas” mācību telpās Dzirnavu ielā 53-2, Rīgā notiek latviešu valodas apmācības divpadsmit dažādās grupās A un B līmeņos, rīta, dienas un vakara grupās. Šobrīd turpinās kursu dalībnieku uzņemšana. Pēc latviešu valodas kursu pabeigšanas dalībniekiem būs iespēja saņemt apliecinājumu par 120 h latviešu valodas apguvi un 50 labākajiem, kārtot bezmaksas valsts valodas pārbaudījumu Valsts Izglītības satura centrā.

Projekta ietvaros jau ir īstenotas divas radošās darbnīcas „Egles rotas Latvijas tradīcijās” un „Saules kalendārs un tā interpretācija”. 2015.gada 13. un 14. februārī notiks radošā darbnīca „Sveču liešana pēc sentēvu metodēm”, kurā piedalīties tiek aicināti visi interesenti.

Šobrīd projektā piedalās dalībnieki no tādām valstīm, kā Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna, Ķīna, Indija, Koreja, Amerikas Savienotās valstis.

Vairāk par projektu un iespēju pieteikties latviešu valodas apmācībām var atrast biedrības mājas lapā www.creativeideas.lv un atnākot ciemos Dzirnavu ielā 53-2, Rīga.

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

 

Projekta „Mūsu mājas – Latvija II”, Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. „a”. aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.