Iepazīsti Latgali - apmeklē Aglonas baziliku, Maizes muzeju un izgatavo savu īpašo konfekti Gotiņa!

Iepazīsti Latgali - apmeklē Aglonas baziliku, Maizes muzeju un izgatavo savu īpašo konfekti Gotiņa!

30.01.2015.

Piesakies izglītojošajai ekskursijai "Latgale - Zilo ezeru zeme!" 2015.gada 21.februārī.

Apmeklēsim Aglonas baziliku, Maizes muzeju, Līvānu stikla fabriku un Skrīveru saldumu ražotni.

 

Ekskursijas norises laiks: 2015.gada 21.februāris 

Izbraukšana: plkst. 7:00 no Dzirnavu ielas 53-2

 

Reģistrācija beigusies.

 

Projekta „Mūsu mājas – Latvija II”, Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. „a”. aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.