Ir izveidots pirmais trešo valstu valstspiederīgo brīvprātīgo atbalsta tīkls

Ir izveidots pirmais trešo valstu valstspiederīgo brīvprātīgo atbalsta tīkls

07.04.2015.

2015.gada 3.aprīlī notika pirmā trešo valstu valstspiederīgo brīvprātīgā atbalsta tīkla dalībnieku tikšanās. Brīvprātīgā tīkla izveides galvenais mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo izpratni par Latvijas NVO sektoru un NVO projektu vadību, stiprināt to savstarpējās attiecības un saikni ar uzņemošo sabiedrību.

Tikšanās laikā tika apspriesti veidi kā tīkla un projekta dalībnieki varētu iesaistīties projekta "Mūsu mājas - Latvija II" aktivitāšu organizēšanā, kādi pasākumi būtu noderīgi un interesanti cilvēkiem, kas uzsāk dzīvi Latvijā.

 

Ja arī Tu vēlies kļūt par brīvprātīgo un iesaistīties, lūdzu reģistrējies šeit.

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.