Mazāk barjeru integrācijas procesā

Mazāk barjeru integrācijas procesā

27.03.2015

Ceturtdien, 19. martā un piektdien, 20. martā Siguldā projekta “Mūsu mājas – Latvija II” ietvaros biedrība “Radošās Idejas” kopā ar sadarbības partneriem no tādām nevalstiskajām organizācijām kā Latvijas Pilsoniskā Alianse, Latvijas Zaļā kustība, Latvijas Lauku forums, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai „LAPAS” un Asociāciju Latgales priekšpilsētas attīstībai, bija organizējusi nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības attīstības pasākumu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt projekta „Mūsu mājas – Latvija II” dalībniekus ar lielākajām Latvijas NVO, veicināt viņu izpratni par NVO sektoru Latvijā, kā arī sekmēt līdzdalību nevalstisko organizāciju darbībā.

NVO ir pirmais palīgs valstij, ja runājam par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju sabiedrībā un sabiedrības saliedētību kopumā. Lai arī palīdzība latviešu valodas apgūšanā ir tikai pirmais adaptācijas posms cilvēkam, kurš dažādu iemeslu dēļ nonācis mūsu valstī, cittautiešiem valodas prasme allaž nozīmē veiksmīgāku integrāciju Latvijas sabiedrībā. 
Savukārt, sadarbības attīstības pasākumi ir svarīgs solis cittautiešu integrācijas  procesā, kur savā starpā iepazīstas cilvēki un organizācijas, kas tieši vai pastarpināti var palīdzēt cita citai: atrast piemērotus projektus vai partnerus to īstenošanai, dalīties pieredzē, dot padomus, konsultēt u.tml.

Pasākuma dalībniekiem bija arī iespēja divu dienu laikā patstāvīgi strādāt, attīstot kādu inovatīva projekta ideju, rast efektīvākus risinājumus aktuālām problēmām, ar kurām jāsastopas, cenšoties integrēties Latvijas sabiedrībā.  „Seminārs Siguldā man atklāja it kā citu pasauli – plašāku un saprotamāku skatu uz to, kas notiek, un, kā notiek dzīvošanai un darba meklēšanai svarīgu jautājumu risināšana Latvijā”, saka viena no semināra dalībniecēm, kura Siguldā nolūkojusi ideju, ko vēlētos realizēt.

Trešo valstu valstspiederīgie - semināra dalībnieki - izrādīja patiesu interesi par iespēju iesaistīties brīvprātīgo darbā. Viņi to skaidroja gan ar iespēju palīdzēt sabiedrībai svarīgos darbos, gan ar iespēju pārvarēt psiholoģisko barjeru praktiskā latviešu valodas lietojumā, un, galvenais  - labāk izprast valsti, kurā ir izvēlēts dzīvot un strādāt. Projekta “Mūsu mājas – Latvija II” vadītāja Sanita Putniņa: “Esmu gandarīta! Biedrība “Radošās Idejas” saņem daudz pateicības vārdu par valodas apgūšanas iespējām, par ekskursijām, ko organizējam uz visiem Latvijas novadiem, par latviskā kultūrmantojuma izzināšanu radošajās nodarbībās un par izglītojošiem semināriem. Darbi skrien pa priekšu vārdiem. Ir brīnišķīga sajūta, kad cilvēks mācās citas valsts valodu ar cēlu mērķi – izprast, cienīt, iekļauties un attīstīties.”

Īstenojot sabiedrības integrācijas projektu „Mūsu mājas – Latvija II”, biedrība „Radošās Idejas” piedāvā bez maksas apgūt latviešu valodu, iepazīt latviešu kultūru un tradīcijas, piedalīties izglītojošos semināros par nevalstisko sektoru un uzņēmējdarbības vidi Latvijā ar mērķi integrēties mūsu sabiedrībā.‘  

Kopš 2015. gada 19. janvāra biedrības „Radošās Idejas” mācību telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 53-2 notiek latviešu valodas apmācība četrpadsmit dažādās grupās A un B līmeņos, rīta, dienas un vakara grupās. Latviešu valodas apguves kursos šobrīd mācās dažādu valstu pārstāvji, tostarp – no ASV, Āfrikas, Ķīnas, Taizemes, Uzbekistānas, Kirgizstānas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Izraēlas, Sīrijas, DĀR ( Dienvidāfrikas Republikas).  Kursu apmeklētāji, kuriem ir bērni, labprāt izmanto biedrības sniegto iespēju – atstāt savu mazuli bērnu istabā, bērnu pedagoga uzraudzībā. Rotaļas, zīmēšana, veidošana, dziedāšana – tas bērniem ļoti patīk, turklāt, viņi daudz ātrāk iegaumē pat sarežģītākus vārdus latviski.

Pēc latviešu valodas kursu pabeigšanas dalībniekiem būs iespēja saņemt apliecinājumu par 120 stundu latviešu valodas apguvi, bet 50 labākie varēs kārtot bezmaksas valsts valodas pārbaudījumu Valsts Izglītības satura centrā.
Vairāk par biedrību “Radošās Idejas” – mūsu mājas lapā www.creativeideas.lv.

 

Projekta „Mūsu mājas – Latvija II”, Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. „a”. aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.