NVO tīklošanās pasākums Siguldā jau šo ceturtdien!

NVO tīklošanās pasākums Siguldā jau šo ceturtdien!

18.03.2015.

Lai veicinātu projekta "Mūsu mājas - Latvija II" dalībnieku izpratni par NVO sektoru, kā arī sekmētu viņu līdzdalību nevalstisko organizāciju darbībā, no 19.03.-20.03.2015. tiek organizēts NVO tīklošanās pasākums Siguldā!

Semināra pirmās dienas ietvaros dalībnieki iepazīsies ar tādām Latvijas NVO, kā: 

- "Latvijas Pilsoniskā alianse"

- "Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai"

- "Latvijas Zaļā kustība"

- Latvijas Platforma attīstības sadarbībai "LAPAS";

- Latvijas Lauku forums.

Semināra otrajā dienā dalībniekiem būs iespēja patstāvīgi strādāt pie inovatīvu projektu ideju attīstības, kas nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo personu aktuālāko problēmu risinājumu.

 

Reģistrācija pasākumam beigusies.

 

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.

 

 

Lai veicinātu projekta "Mūsu mājas - Latvija II" dalībnieku izpratni par NVO sektoru, kā arī sekmētu viņu līdzdalību nevalstisko organizāciju darbībā, no 19.03.-20.03.2015. tiek organizēts NVO tīklošanās pasākums Siguldā!