Par sabiedrības integrācijas projektu aktualitāti

Par sabiedrības integrācijas projektu aktualitāti

04.02.2015.

2015.gada 03.februārī biedrības „Radošās Idejas” valdes priekšsēdētāja un projekta „Mūsu mājas – Latvija II” vadītāja Sanita Putniņa piedalījās RigaTV24 Ziņu speciālizlaidumā „Sabiedrības integrācija - piedāvājums un pieprasījums”, kur kopā ar pārstāvjiem no tādām organizācijām kā Sabiedrības integrācijas fonds un Nacionālais integrācijas centrs diskutēja par integrācijas projektu nepieciešamību un aktualitāti sabiedrībā.

Izvērtējot integrācijas projektu ietvaros sniegtos pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem – latviešu valodas apmācības, izglītojošās un neformālās aktivitātes, tika secināts, ka atsaucība no trešo valstu pilsoņiem un viņu vēlme līdzdarboties projektos kļūst lielāka ar katru gadu. Projektu dalībnieki dalās ar informāciju ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, tādējādi paplašinot to personu loku, kas vēlas un apgūst latviešu valodu, piedalās integrācijas un sabiedrības saliedēšanas aktivitātēs ar mērķi kļūt piederīgam Latvijai.

Speciālizlaiduma ziņu ierakstu var noskatīties šeit.

 

Projekta „Mūsu mājas – Latvija II”, Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. „a”. aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.