Pieejamas vasaras skolas prezentācijas!/Презентации с лекций Летней Школы!

Pieejamas vasaras skolas prezentācijas!/Презентации с лекций Летней Школы!

2015.gada 22.jūnijā

Šī gada 15.-19.jūnijā Jūrmalā norisinājās vasaras skola - izglītojošu semināru cikls, kurā bija iespējams gūt zināšanas par nevalstisko organizāciju darbu, projektu sagatavošanu, personiskā radošuma attīstīšanu, uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, kā arī sekmīgu darba organizēšanu biedrībā vai uzņēmumā.

Vasaras skolas prezentācijas:

Inese Vaivare, 15.-16.jūnijs

Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas. Управление проектом: от идеи до бланка – 4 листа

Renāta Petrova, 16.jūnijs

Finansējuma piesaiste NVO projektu īstenošanai. Привязка финансирования для осуществления проектов NVO

Vita Brakovska, 17.jūnijs

Praktiskais radošums konkurētspējas stiprināšanai. Практическое творчество для укрепления конкурентоспособности?

Karīna Strode, 17.jūnijs

Latvijas nodokļu sistēma – uzņēmējiem un darbiniekiem. Латвийская налоговая система – предпринимателям и работникам

Inga Uvarova, 18.junijs

Mana biznesa ideja. Моя бизнес идея

Iveta Ozoliņa-Ozola, Iveta Baltiņa, 19.jūnijs

Lēmumu pieņemšana organizācijas izaugsmei. Принятие решений в развитии организации

 

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.