Projekta "Mūsu mājas - Latvija II" svinīgais noslēguma pasākums 2015.gada 29.jūnijā!

Projekta "Mūsu mājas - Latvija II" svinīgais noslēguma pasākums 2015.gada 29.jūnijā!

12.06.2015.

Esat laipni aicināti uz projekta "Mūsu mājas - Latvija II" svinīgo noslēguma pasākumu 29.06.2015. plkst.14.00 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (adrese: Brīvības gatve 440, Rīga).

Vēlreiz satiksim savus mācību biedrus un skolotājus, atcerēsimies skaistākos projekta mirkļus, sumināsim absolventus, nogaršosim Latviešu tradicionālos ēdienus un pavadīsim vakaru latviešu mūzikas noskaņās!

 

Pasākuma programma.

Kā nokļūt uz pasākuma norises vietu.

 

Visus ļoti gaidīsim!

Projekta "Mūsu mājas - Latvija II" komanda.

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.