Seminārs "Latvijas nodokļu sistēma - uzņēmējiem un darbiniekiem" 17.jūnijā plkst.16.00 Jūrmalā/Семинар "Система налогов в Латвии - для предпринимателей и сотрудников" 17 июня в Юрмале!

Seminārs "Latvijas nodokļu sistēma - uzņēmējiem un darbiniekiem" 17.jūnijā plkst.16.00 Jūrmalā

2015.gada 29.maijā

Aicinām piedalīties seminārā "Latvijas nodokļu sistēma - uzņēmējiem un darbiniekiem", kas norisināsies 17.jūnijā plkst.16.00-18.00 Aspāzijas mājā, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubultos, Jūrmalā.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas nodokļu sistēmu, nodokļu veidiem, likmēm un režīmiem. Semināru vadīs nodokļu konsultante Karīna Strode.

Pieteikšanās seminārām/ Подать заявку

Informācija, kā nokļūt uz semināru (kartes, transports)/Информация как доехать до семинара (карта, транспорт).

 

Семинар "Система налогов в Латвии - для предпринимателей и сотрудников" 17 июня в Юрмале!

19.05.2015.

Приглашаем принять участие в семинаре "Система налогов в Латвии - для предпринимателей и сотрудников" 17 июня с 16.00 до 18.00, В Доме Аспазии просп. З.Мейровица 18/20, Дубулты, Юрмала.

У участников семинара будет возможность получить информацию о системе налогов в Латвии, ставках и режимах. Руководитель семинара консультант по налогам Карина Строде.

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.