Seminārs "Lēmumu pieņemšana organizācijas izaugsmei" 19.jūnijā Jūrmalā/Семинар "Принятие решений для роста организации" 19 июня в Юрмале

Seminārs "Lēmumu pieņemšana organizācijas izaugsmei" 19.jūnijā Jūrmalā

2015.gada 18.maijā

Aicinām piedalīties seminārā "Lēmumu pieņemšana organizācijas izaugsmei", kas norisināsies 19.jūnijā Aspāzijas mājā, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubultos, Jūrmalā.

Semināra mērķis ir palīdzēt izprast, kādas prasmes veido efektīvu kopīgā lēmuma pieņemšanu. Semināra ietvaros paredzēti arī praktiskie darbi. Semināru vadīs cilvēkresursu speciālistes Iveta Ozoliņa-Ozola un Iveta Baltiņa.

Seminārā programma/Программа семинара

Pieteikšanās seminārām/Подать заявку

Informācija, kā nokļūt uz semināru (kartes, transports)/Информация как доехать до семинара (карта, транспорт).

 

Семинар "Принятие решений для роста организации" 19 июня в Юрмале

18.05.2015.

Приглашаем принять участие в семинаре "Принятие решений для роста организации" который пройдёт 19 июня в Доме Аспазии, просп. З.Мейровица 18/20, Дубулты, Юрмала. Программа семинара.

Цель семинара помочь понять какие навыки необходимы для принятия эффективных решений. В рамках семинара будут практические работы. Руководители семинара эксперты по персоналу Ивера Озолиня - Озола и Ивелта Балтиня.

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.