Svarīgi zināt - Tavas iespējas Latvijā

Svarīgi zināt - Tavas iespējas Latvijā

20.03.2015.

Informācija par darba iespējām un izglītības, veselības un sociālo pakalpojumu saņemšanu trešo valstu valstspiederīgajiem latviešu, angļu un krievu valodās mājas lapā "Dzīvot Latvijā!"

Līdzīga informācija pieejama arī patvērums "Droša māja" mājas lapā un Nacionālā integrācijas centra mājas lapā.

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.