TV sižets par projekta "Mūsu mājas - Latvija II" noslēguma pasākumu Brīvdabas muzejā

TV sižets par projekta "Mūsu mājas - Latvija II" noslēguma pasākumu  š.g. 29.jūnijā

2015.gada 2.jūlijā

Aicinām iepazīties ar TV sižetu par projekta "Mūsu mājas - Latvija II" svinīgo noslēguma pasākumu š.g. 29. jūnijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā!

 

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.