Atskats uz akciju “100 ozolu iestādīšana Balvu novadā Latvijas simtgadei”

12.12.2018.

Ideja par 100 ozolu iestādīšanu uz Latvijas simtgadi dzima jau laiku atpakaļ, kad Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu − kultūras mantojuma aizsargāšana” noslēgumā, atklājot jauno patstāvīgo ekspozīciju Balvu Novada muzejā, kas veltīta Ziemeļlatgales nemateriālajam kultūras mantojumam,  2014.gada 30.septembrī Balvos tika svinēta Eiropas Sadarbības diena.  Atzīmējot šos notikumus tika īstenota Balvu Dižozola saglabāšanas akcija „Saglabāsim Dižozolu!” Lāča dārzā, kuras laikā notika talka un Balvu dižozola sakņu segšana un salinātās rudzu maizes godināšana, kas 2014.gada 8.janvārī iekļauta Eiropas Komisijas sarakstā “Produkti ar garantētām tradicionālām īpatnībām”, stāsta projekta vadītāja Sanita Putniņa.

Ideja laiciņu tika lolota un tika izteikta ģimenē, biedrībā, tika mēģināts piesaistīt finansējumu no dažādiem fondiem, jo kā nekā pasākums bija pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana un saliedētība. Tika runāts daudz un dikti kurā tieši vietā varētu, ir atļauts, stādīt, jo zemes īpašniekiem pastāv dažādi ierobežojumi. Esmu laimīga un priecīga, ka ideju atbalstīja 25 talcinieki un tā tika īstenota arī bez fondu finansējuma, pašu spēkiem.

Tā tas viss salikās kopā un kopīgiem spēkiem, ar manas ģimenes, radu, biedrības biedru un draugu atbalstu iestādījām 100 ozolus. Esmu visiem no sirds pateicīga, jo katrs ar savu līdzdalību padarīja kādu daļu no mūsu kopējā kopdarba.

Ineta Vītola sazinājās un atrada stādaudzētavu Latvijā - AS "Latvijas valsts meži" Valmieras kokaudzētava - kur vienuviet varēja iegādāties 100 ozolus un kopā ar Sanitu Putniņu un Loretu Putniņu tos sagādāja un 2018.gada 19.oktobrī atveda uz Balviem. Imants Kairišs un Dzintars Putniņš iekārtoja koku stādīšanas vietu – izmērot 3mx4m attālumus un iesitot kociņus, pie kuriem stādīt ozolus. Anita Kairiša noorganizēja finiera plāksnīšu ar numuriņiem no 1-100 sagatavošanu un katram kokam tika piesiets kārtas numurs. Iveta Supe sagādāja rupjmaizi – zem katra ozola jāliek rupjmaizes gabaliņš, lai ozols izaugtu spēcīgs. Anita un Gustavs Kairiši rakstīja uz stabiņiem numuriņus, bet Ralfs Patriks Putniņš, talkas noslēgumā, cītīgi vēlreiz saskaitīja un pārnumurēja katru stabiņu, pie kura tika iestādīts ozols. Paldies Igoram Putniņam par darba cimdiņiem. Paldies Kārlim Tjunītim par ozolu laistīšanu. Paldies Antoņinai Putniņai un Inetai Vītolai par gardi savārīto zupu uz ugunskura. Paldies Antoņinai un Dzintaram Putniņiem, par atvēlēto zemi idejas īstenošanai. Paldies visiem dalībniekiem, kas atsaucās un piedalījās. 100 ozolus iestādījām 2 stundu laikā, pateicoties Igora Putniņa un Imanta Kairiša lielajai centībai – izrokot un sagatavojot daudzās bedrītes, ozolu iestādīšanai – atvieglojot un paātrinot citiem darbu. Attālināti no Atēnām, Grieķijas, mums līdzi juta un atbalstīja Alise Vītola, visaktīvākais biedrības “Radošās Idejas” biedrs, laicīgi informējot sabiedrību par notiekošo šajā datumā. Paldies kaimiņam Pēterim Supem par superlielo ugunskura katlu – zupas pietika visiem un vēl ēdām 3 dienas.

Stādot ozolus, daži izvēlējās sev tuvus un īpašus ciparus un tos ozolus arī iestādīja. Vienu brīdi ozolu kārtas skaitļi bija jau uz izķeršanu, lai paspētu rezervēt savu ciparu. Piemēram, savus dzimšanas gada pēdējos divus ciparus, vai gadu skaitu 2018.gadā: Dzintaram Putniņam 2018.gadā apritēja 70, un viņš iestādīja 70.ozolu; Imantam Kairišam – 50; Sanitai Putniņai – 40; Loretai Putniņai – 9; Ivetai Supei – 49; Anitai Kairišai uz 2018.gada 20.oktobri ir 42 gadi, un tie ozoli arī tika iestādīti, kā arī Sanita Putniņa iestādīja 78.ozolu, jo dzimusi 1978.gadā; Loreta Putniņa – 9., jo dzimusi 2009.gadā; Sanita Kuriņa – 81., jo dzimusi 1981.gadā; Gatis Bremšmits – 77., jo dzimis 1977.gadā; Imants Kairišs – 68., jo dzimis 1968.gadā; Anita Kairiša – 75., jo dzimusi 1975.gadā un Deivis Putniņš – 36., jo stādīšanas dienā bija 12 gadu vecs, plus 12 un plus 12 ir vienāds 36.

Visvairāk koku iestādīja Gatis Bermšmits un viņa dzīvesbiedrene Sanita Kuriņa – 18, viņiem sekoja Žanete Lemešonoka kopā ar Ilutu un Igoru Putniņiem – 15, un Zinaīda Logina ar dēlu Lauri Loginu – 13. Visjaunākais stādītājs Ralfs Patriks Putniņš (4 gadi 10 mēn.) iestādīja 101.ozolu. Visaktīvākā meitene bija Loreta Putniņa (9), kas kopā ar brālēnu Rinaldu Lemešonoku (8) iestādīja 3 ozolus, un Loreta atsevišķi 9. (dzimšanas dienas datuma un vecuma skaitli) un kopā ar mammu Sanitu Putniņu 10. Ozolu, jo 2019.gadā Loretai paliek 10 gadi. Beigās, aizkavējušies stādītāji Baiba Auziņa un Mārtiņš Putniņš un … iestādīja 103. un kopā ar Baibas mammu Mārīti arī 104. ozolu.

Pasākumu "100 ozolu iestādīšana Balvu novadā Latvijas simtgadei” iekļāvām Latvijas valsts simtgades digitālajā kalendārā.

Skat. https://lv100.lv/programma/kalendars/100-ozolu-iestadisana-balvu-novada-latvijas-simtgadei/

un LABO DARBU NEDĒĻAS kalendārā. Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. LABO DARBU NEDĒĻA 2018. gadā notika jau desmito gadu no 15. līdz 21. oktobrim.

Skat.: http://labodarbunedela.palidzesim.lv/labo-darbu-karte

Un arī Latvijas Dendrologu biedrība ir vienprātīgi izvēlējusies par 2018. gada koku - Parasto ozolu. Ozols ir Latvijas dižākais koks, turklāt izsenis ir ieņēmis goda vietu mitoloģijā un tautas tradīcijās ne tikai baltu apdzīvotajā teritorijā, bet arī daudz plašākā reģionā un senākā vēsturē. Vairāk par parasto ozolu lasiet šeit: https://dabasdati.lv/lv/article/gada-koks-2018-ndash-parastais-ozols-quercus-robur/2018/

Pasākuma idejas autore, organizatore, iestādīto koku uzskaitītāja – Sanita Putniņa.

Pasākumu finansēja Biedrība “Radošās Idejas” un privātpersonas, kas piedalījās talkā.