Aicina pieteikties kultūras zīmei "Latviskais mantojums"

Aicina pieteikties kultūras zīmei "Latviskais mantojums"

2018.gada 1. jūnijā

Aicinām pieteikt sev zināmos lauku tūrisma uzņēmējus vai arī pieteikties pašiem  Kultūras zīmei "Latviskais mantojums".

Zīme tiek piešķirta tiem lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot valsts uz pašvaldību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem un nododot tālāk nākamajām paaudzēm. Savukārt, tūristam šī zīme palīdz atpazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, kā arī svinēt latviskos svētkus.

Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki u.c.). Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un darot saprotamu apmeklētājam.

Pieteikuma anketa un sīkāka informācija par zīmi: http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/latvian_heritage

Te iespējams iepazīties ar tiem uzņēmumiem, kam šī zīme jau ir piešķirta: http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/heritage

Image result for Kultūras zīme “Latviskais mantojums”