Izsludināts projektu konkurss apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai

16.05.2019.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,  brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 5. jūnijam plkst. 15.00. 

21. maijā plkst. 16.00 K. Valdemāra ielā 5, 214. telpā (Rīgas Kongresu nama ēkā), tiks rīkots informatīvais seminārs par konkursa mērķi, atbalstāmajām aktivitātēm un pieteikumu sagatavošanu. 

Ar projekta dokumentāciju (nolikums, pieteikums, u.c.) un detalizētu informāciju par pieteikšanās kārtību variet iepazīties šeit: https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=izsludina-projektu-konkursa-apkaimju-iniciativas-lidzdalibas-un-piederibas-veicinasanai-otro-uzsaukumu-2697

Pielikumā - plašāka informācija par projektu konkursu.

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.