Īstenota tematiski - radošā meistarklase "Mākslas soma - izzini novadu"

22.05.2019.

Tradicionāli "Muzeju nakts" ietvaros biedrība "Radošās Idejas" rīkoja tematiski - radošo meistarklasi ar mērķi veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību. Meistarklase norisinājās 2019.gada 18.maijā Balvu novada muzeja zālē.

Meistarklasē "Mākslas soma - izzini novadu" piedalījās 15 dalībnieki, veidojot auduma somas ar Balvu pilsētas un novada foto (autore Dace Teilāne).

Projekta ietvaros vēl tiks īstenotas 4 tematiskas radošās meistarklases ("Suvenīrpastalu darināšana", "Eko soma", "Tautas tērpa interpretācija", "Grāmatzīmes veidošana") - iesaistot mazākumtautību iedzīvotājus. Meistarklases norisināsies Balvu novadā, Rugāju novadā un  Viļakas novadā – dalībnieku skaits ierobežots. Sekojiet informācijai www.creativeideas.lv

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.