Īstenota tematiski - radošā meistarklase "Tautas tērpa interpretācija"

12.06.2019.

Biedrība "Radošās Idejas" rīkoja tematiski - radošo meistarklasi ar mērķi veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem (t.sk. bērniem, jauniešiem, senioriem).

Meistarklase norisinājās 2019. gada 12. jūnijā Viļakas novadā, Upītē.

Meistarklasē "Tautas tērpa interpretācija" piedalījās 15 dalībnieki, katra dalībnieka lellīte tika ietērpta savā ekskluzīvā tautas tērpā. Meistarīgi tika atdarināts Abrenes baltais tautas tērps, Kurzemes kuplie brunči un villaines, Vidzemes plecu lakati un strīpainie brunči. Katra lellīte tika izstrādāta līdz smalkām detaļām un rotām, jaunām meitām tika pītas bizes un galvā likti vainadziņi, precētām sievām – lellītēm tika darinātas aubītes vai apsieti lakati, kreklus rotā lielākas un mazākas saktiņas.

Paldies Viļakas novada Upītes ļaudīm – lieliem un maziem par kopā būšanu un aizrautīgo darbošanos.

Projekta ietvaros vēl tiks īstenotas 3 tematiskas radošās meistarklases ("Suvenīrpastalu darināšana", "Eko soma", "Grāmatzīmes veidošana") - iesaistot mazākumtautību iedzīvotājus. Meistarklases norisināsies Balvu novadā, Rugāju novadā – dalībnieku skaits ierobežots.

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.