Izmanto platformas brivpratigie.lv iespējas!

01.07.2019.

Platformas mērķis ir attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam.

Platforma pieejama šeit: https://www.brivpratigie.lv/

Brīvprātīgā darba veicējs šeit varēs iepazīties un pieteikties sev interesējošiem brīvprātīgā darba piedāvājumiem (misijām), bet brīvprātīgā darba organizators - sameklēt savām rīkotajām aktivitātēm piemērotus brīvprātīgā darba veicējus. Koordinēt darbu pēc pieteikšanās palīdzēs mūsu mājas lapas palīgi reģionos.

Brīvprātīgo darbu ir drīkst organizēt biedrības, nodibinājumi, valsts un pašvaldību iestādes, politiskās partijas un to apvienības, sociālie uzņēmēji. Ar Brīvprātīgā darba likumu var iepazīties šeit.

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.