Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2018

Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2018

2018.gada 9. aprīlī

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) izsludina “Latgales NVO projektu programmu 2018”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:

- Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR);-

- Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR);

- Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 EUR).

Lai iedzīvotājus informētu par programmas nosacījumiem, atbalstāmajām aktivitātēm un pieteikuma veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem, DNVOAC laika periodā no 15.-27.aprīlim reģionā rīkos informatīvos seminārus Daugavpilī, Preiļos, Rēzeknē u.c. pēc pieprasījuma.

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000,00 EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir 2018. gada 7.maija plkst. 16:00. Vairāk informācijas var atrast šeit

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) izsludina “Latgales NVO projektu programmu 2018”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.

2017.gadā biedrība "Radošās Idejas" "Latgales NVO projektu programmā 2017" īstenoja projektu "Dzīvojam kopā". Projekta laikā tika piedāvāti interaktīvi kultūras pasākumi un radošas meistarklases, sekmējot starpkultūru dialogu, nodrošinot etnisko kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem. Vairāk par projektu varat uzzināt šeit.