Sagatavota labās prakses rokasgrāmata darbam ar jaunatni

13.05.2019.

Erasmus+ Startēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas projektu “Kultūru daudzveidība kā mācīšanās rīks jaunatnes darbā” ietvaros sagatavota rokasgrāmata, kurā ir apkopoti labās prakses piemēri darbam ar jaunatni. 

Rokasgrāmatu sagatavojušas organizācijas no Lielbritānijas, Latvjas, Slovēnijas, Spānijas un Itālijas. Projekta partneris no Latvijas ir biedrība "Pozitīvā Doma". Projekts norisinājās no 2017. aprīļa līdz 2019. gada marta beigām.

Rokasgrāmata pieejama šeit: https://failiem.lv/u/g73rjfd9

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.