"Ne tikai grāmatas" projekta partneri tiekas Dedovičos, Krievijā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

28.06.2019.

Projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” partneru pirmā tikšanās norisinājās 25.-28.jūnijā Dedovičos, Krievijā.

Biedrības "Radošās Idejas" komandai bija patīkami pēc 5 gadiem atgriezties Dedovičos un satikt kolēģus, ar kuriem kopīgi tika īstenots pārrobežu sadarbības projekts "Preserve not to lose" ESTLATRUS programmā, dalīties atmiņās, redzēt uzlaboto bibliotēku un satikt vietējos iedzīvotājus, kas izveidoja ansambli iepriekšējā projekta laikā un turpina dziedāt un uzstāties vēl šodien. Tikšanās dalībnieki patiesi priecājās par iespēju strādāt kopā nākamos divus gadus!

Projektā “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka apvienos spēkus, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu bibliotēku darbā, bibliotēkām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos.

Projekts sākas 2019. gada 31. maijā un tiek īstenots 24 mēnešus Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.  Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 supports joint efforts for addressing cross-border development challenges and promotes sustainable use of existing potential of the area across border between Latvia and Russia. The Programme website is www.latruscbc.eu