Īstenota tematiski-radošā meistarklase "Pastalu darināšana"

 

14.08.2019.

2019.gada 13.augustā Rugāju novada vidusskolā norisinājās tematiski-radošā meistarklase "Pastalu darināšana", kuras ietvaros mazi un lieli apguva pastalu darināšanas prasmes, radot paša izdomātu suvenīrpastalu!
Tematiski-radošās meistarklases tiek īstenotas ar Sabiedrības integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta atbalstu, ar mērķi sekmēt starpkultūru dialogu, mazināt starpgrupu aizspriedumus, veicināt aktīvu saliedētu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedrībā un nodrošināt etnisko kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem.   
Projekta ietvaros tiks īstenotas vēl 2 tematiski-radošās meistarklases - "Eko soma" un "Grāmatzīmes veidošana". Sīkāku informāciju par norisies datumiem un pieteikšanās kārtību meklējiet mūsu mājaslapā vai Facebook profilā https://www.facebook.com/creativeideasLV/. 
 
Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Aktivitāte tiek īstenota projekta "Biedrības "Radošās Idejas" darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.