Radošās Idejas piedalās projekta CHEER partneru tikšanās Insbrukā

29.05.2019.

Š.g. 27.-29. maijā biedrība "Radošās Idejas" piedalījās otrajā projekta "CHEER - kultūras mantojuma uzņēmēji" partneru tikšanās Insbrukā, Austrijā. Tikšanās laikā projekta partneri diskutēja par sagatavotajiem materiāliem - metodiku bezdarbnieku kompetenču noteikšanai un apmācību programmas saturu. Tuvākajos mēnešos tiks turpināts darbs pie apmācību programmas izveides, lai 2020. gada pavasarī varētu uzsākt apmācības 10 ilgstošajiem bezdarbniekiem katrā projekta valstī. Latvijā apmācības norisināsies Balvos.

Projekta mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību, atbalstot un motivējot ilgstošos bezdarbniekus uzsākt biznesu, kas balstīts vietējā kultūras mantojumā. Projekta ietvaros tiks izveidota metodika kompetenču identificēšanai, apmācību programma, vadlīnijas izglītotājiem, kā arī veikti apmācību pilotprojekti 10 ilgstošajiem bezdarbniekiem katrā partnervalstī. Projekta materiāli tiks publicēti projekta tiešsaistes platformā.

Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit (Vācija), IDEC (Grieķija), Vārnavas Folkloras grupu (Grieķija), Verein Multikulturell (Austrija), Millennium Center (Rumānija) un SOZOPOL Foundation (Bulgārija). Projekts tiek īstenots no 2018.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.