Rīgā norisinās pēdējā PRIME projekta partneru tikšanās

24.04.2019.

2019.gada 23.-25.aprīlī Rīgā norisinās projekta PRIME partneru pēdējā sanāksme. Projekta vadošais partneris Linšēpingas pašvaldības Pētījumu un attīstības centrs aprūpes un sociālajā darbā un biedrība "Radošās Idejas" apsprieda projekta rezultātus, iegūtās mācības un diskutēja par turpmākām sadarbības iespējām.

PRIME apmācībās kopumā piedalījušies jau 75 jaunieši, trešo valstu pilsoņi. Apmācības un mentorings īstenots vairāk kā 549 stundu apjomā, tai skaitā 196 stundu apjomā apgūta latviešu valoda un 19 jauniešiem sniegts mentorings darba vietā 160 stundu apmērā sadarbībā ar vadošajām Rīgas viesnīcām. Projekta īstenošana Latvijā noslēgsies 2019. gada maijā.

Projekts "PRIME - Promoting Integration for Young Migrants", Nr. CB652 (2017-521), veltīts imigrantu jauniešu (18-30) sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Projekts tiek īstenots  no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.augustam Central Baltic INTERREG programmas ietvaros. Projektu līdzfinansē Central Baltic Programme, Latvijas valsts budžets un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 divkrasu_rgb-45-copy.jpg