Sociālā uzņēmuma likumam – gads

01.04.2019.

Pirms gada, 1. aprīlī, stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums. Tā izstrāde un pieņemšana bija loģisks turpinājums sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveidei. Latvijā jau darbojās vairāki desmiti sociālās uzņēmējdarbības veicēju – gan kā komersanti, gan kā nevalstiskās organizācijas. Tāpat darbojās tādas sadarbības platformas kā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kā arī tika uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošana, lai paplašinātu atbalstu tieši sociālajiem uzņēmumiem.

Kopš Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā gada laikā sociālā uzņēmuma statuss ir piešķirts 49 uzņēmumiem. Iespējams, varēja būt vairāk, bet nevar arī teikt, ka tas ir maz. Potenciālo sociālo uzņēmēju interese ir samērā liela, un tendences liecina, ka tuvākajos trīs četros gados sociālo uzņēmumu skaits varētu sasniegt pat 200. Šā brīža tiesiskais regulējums ir labs pamats turpmākai šīs jomas attīstībai. Vispopulārākā ir darba integrācijas joma, jo 41 procents uzņēmumu jau darbojas vai plāno darboties tieši šajā sfērā. Otrā populārākā joma ir izglītība ar 19 procentu īpatsvaru, tālāk seko dažādu sociālo pakalpojumu sniegšana – 10 procenti.

Lasi plašāk LV portālā: https://lvportals.lv/viedokli/303085-sociala-uznemuma-likumam-gads-2019

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.