Uzsākam projektu pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē

24.05.2019.

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Radošās Idejas” kapacitāti, turpinot īstenot iniciatīvas un aktivitātes, kas vērstas uz biedrības darbības paplašināšanu, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu un jaunu sabiedrības pārstāvju iesaisti Latvijas NVO sektorā.

Projekta "Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē" ietvaros tiks īstenoti 5 starpkultūru pasākumi - radošās darbnīcas, organizēts NVO tīklošanās pasākums, īstenota brīvprātīgā darba aktivitāte 2018. gada rudenī stādīto ozolu kopšanai, sagatavoti projektu pieteikumi, veikti biedrības mājas lapas uzlabojumi un citas aktivitātes.

Projekts tiek īstenots no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019.gada 31. oktobrim Ziemeļlatgalē, Balvu, Rugāju un Viļakas novadā. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projektu finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”.