Biedrības "Radošās Idejas" vēlējumi svētku laikā

17.12.2018.

Mēs, biedrība „Radošās Idejas”, esam aktīvi, visu darām no sirds un ar prieku!

2018. gadā esam čakli strādājuši, dodot iespēju cilvēkiem atklāt un likt lietā savu potenciālu:

- īstenojām 5 projektus šādās jomās – migrantu integrācija (PRIME), kultūras mantojumā balstītu biznesa ideju radīšana (RuralBuzz, CHEER), bērnu lasītprasmes veicināšana (TRACE) un biedrības kapacitātes stiprināšana;

Eiropas dimensija

- 5 jaunieši un 5 darbinieki iepazina Grieķijas kultūru un piedalījās jaunuzņēmumu radīšanas starptautiskās apmācībās Trikalā;

- uzņēmām 7 jauniešu darbiniekus no Polijas un Grieķijas Valmierā, iepazīstinot ar vietējo kultūras mantojumu un tradicionālo zināšanu izmantošanas iespējām mūsdienās;

- viesojāmies Linšēpingā un 2 reizes Rīgā uzņēmām viesus no Linšēpingas pašvaldības Zviedrijā, iepazīstinot ar migrantu atbalsta sistēmu Rīgā un Latvijā, kā arī veicinājām Latvijas un Zviedrijas migrantu atbalsta organizāciju tīklošanos;

Rīgā

- sadarbībā ar Hotel School Riga īstenojām PRIME apmācību programmu jauniešiem migrantiem no tādām valstīm kā Indija, Šrilanka, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Kazahstāna, Uzbekistāna u.c.;

- 30 jaunieši migranti aktīvi apguvuši latviešu valodu 228 stundu apjomā;

- 8 jaunieši migranti saņēma mentoringu darba vietā – labākajās Rīgas viesnīcās un restorānos;

- devām iespēju jauniešiem migrantiem piedalīties latviešu kultūru un tradīcijas izzinošās radošās darbnīcās, biznesa ideju radīšanas nodarbībās un citās aktivitātēs;

- jaunieši migranti devās ekskursijā pa Vecrīgu un pie potenciālajiem darba devējiem Bīriņu un Mālpils muižās, piedalījās izstādē “Riga Food 2018”, kā arī viesojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;

- maijā un novembrī tika organizēts tīklošanās seminārs, kur jaunieši migranti satikās ar viesmīlības nozares profesionāļiem un potenciālajiem darba devējiem, kā arī iepazinās ar aktualitātēm viesmīlības nozarē;

Balvos

- “Muzeju nakts” ietvaros maijā organizējām radošo meistarklasi Balvu muzejā ar mērķi iepazīstināt ar Ziemeļlatgales mākslinieku darbiem un radīt jaunrades vizuālos darbus “Krāsu raksti Ziemeļlatgalē”, kā arī izstādījām meistarklasē radītos darbus Balvu Centrālajā bibliotēkā;

- Balvos organizējām semināru par brīvprātīgā darba iespējām Latvijā un ārvalstīs sadarbībā ar Balvu Bērnu un jauniešu centru un biedrību "Raibais kaķis", kā arī iesaistot vietējos un ārvalstu brīvprātīgos;

- piedalījāmies starpnovadu bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursa „Krāsu raksti Latgalē” organizēšanā;

- 25 idejas atbalstītāji iestādīja 100 ozolus Latvijas simtgadei Balvu Novada Kubulu pagasta Guznavas ciemā, pie mājām "Atzele";

Kā arī...

- sniedzām priekšlikumus politikas veidošanai un saņēmām Kultūras ministrijas pateicību par aktīvu iesaisti un komentāriem, sagatavojot „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plānu 2019.-2020.gadam”;

- radījām darba vietas, nodarbinot 19 darba ņēmējus;

- biedrībā aktīvi darbojās 3 brīvprātīgie, 2018.gadā nostrādājot 336 stundas;

- izstrādājām 4 projekta pieteikumus un iesaistījāmies 5 projektu veidošanā, 4 projekti ieguva finansējumu aktivitāšu īstenošanai;

-papildinājām valsts budžetu, nodokļos Latvijas valstij samaksājot 23 725 EUR.

Arī nākamajā gadā mēs neturēsim sveci zem pūra!

2019. gadā:

- uzsāksim projektu "Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!" sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Dedoviču Rajona centrālo bibliotēku Krievijā, stiprinot un paplašinot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, kā arī iesaistot bibliotēkas uzņēmējspēju veicināšanā;

- organizēsim Vasaras skolu pašvaldību, bibliotēku un NVO darbiniekiem no Latgales un Pleskavas, lai uzlabotu uzņēmējiem sniegto atbalstu;

- sagatavosim latviešu, grieķu, horvātu un spāņu tradicionālo stāstu bērniem darbnīcas TRACE projektā, lai veicinātu lasītprasmi, attīstītu bērnu kritisko domāšanu un ļautu inovatīvā veidā iepazīt citu Eiropas valstu tradicionālos stāstus;

- izstrādāsim apmācību programmu bezdarbniekiem CHEER projektā, lai  motivētu bezdarbniekus uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, kas balstīta vietējā kultūras mantojumā;

- piedalīsimies apmācībās Grieķijā mentoriem, kas strādās ar bezdarbniekiem CHEER projektā;

- piedāvāsim mentoringu darba vietās jauniešiem migrantiem sadarbībā ar Rīgas viesnīcām un restorāniem PRIME projektā;

- uzņemsim Linšēpingas pašvaldības no Zviedrijas darbiniekus aprīlī Rīgā, lai veicinātu sadarbību un labās prakses pārnesi jauniešu migrantu integrācijas jomā;

- turpināsim ģenerēt idejas un attīstīt starptautisko sadarbību ar organizācijām citās Eiropas valstīs, lai iegūtu jaunu pieredzi, pārnestu labo praksi un aktivizētu starptautisko vidi Balvu novadā un Latvijā. 

Biedrība „Radošās Idejas” ir dibināta 2011. gada 12. oktobrī, Balvos. Biedrība darbojas Rīgā un Balvos un īsteno projektus izglītības, sabiedrības integrācijas, kultūras, reģionu attīstības un ES prioritāšu jomā. Mēs rīkojam apmācības, izstādes, konkursus un radošas darbnīcas, piedāvājot aktivitātes dažādām mērķa grupām, kas vēlas darboties un būt aktīvi.