Metodes un atziņas, lai veicinātu jaunatnes iesaisti sadarbībā

Šajā Facebook lapā tiek publicētas dažādas metodes un atziņas, lai veicinātu jaunatnes iesaisti sadarbībā.

lasīt tālāk

Brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem Eiropas Solidaritātes korpusā

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem ir iespēja iesaistīties brīvprātīgā darba, prakses vai darba aktivitātēs, kas tiek īstenotas ES valstīs un ilgst 2 līdz 12 mēnešus. 

lasīt tālāk

Vadlīnijas pilsoniskās iesaistes veicināšanai pašvaldībās

Materiāls apkopo labo praksi Latvijā un ārvalstīs un sniedz ieteikumus pilsoniskās iesaistes veicināšanai pašvaldībās. 

lasīt tālāk

Labās prakses rokasgrāmata jauniešu profesionālās orientācijas atbalstam

Rokasgrāmatā apkopotas dažādas metodes un labās prakses piemēri, kas var palīdzēt cilvēkiem, kuri nodarbojas ar jauniešu profesionālo orientāciju.

lasīt tālāk

Iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, neizejot no mājas

Latvijas Pilsoniskā alianse ziņo, ka Eiropas Komisija ir uzsākusi tiešsaises kursu iniciatīvu MOOCs. Ar kursu piedāvājumu var iepazīties šeit.

lasīt tālāk

Sociālā uzņēmējdarbība - jaunas iespējas sociālo problēmu risināšanai

Sociālā uzņēmējdarbība ļauj risināt sociālās problēmas ar biznesa instrumentiem - uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis ar mērķi gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem. Aicinām iepazīties ar biedrības "Radošās Idejas" sagatavotajiem materiāliem!

lasīt tālāk

Infografika par NVO līdzdalību interešu aizstāvībā

Izglītības iniciatīvu centrs ir izveidojis infografikas par reģionālo NVO interesantākajiem sadarbības piemēriem un apkopojumu par  NVO līdzdalību interešu aizstāvībā valsts pārvaldes konsultatīvajās padomēs. 

lasīt tālāk

Jauniešu sociālā biznesa platforma jaunu ideju īstenošanai

Jums ir ideja, kā uzlabot savas kopienas dzīvi? Varbūt ideja, kā palīdzēt noteiktām sabiedrības grupām? Jauns biznesa modelis? Jums ir nepieciešams starta finansējums! Ienāc www.impactyouth.eu!

lasīt tālāk

Rokasgrāmata lauku mazajiem uzņēmējiem - kā atvērt savu veikalu

Rokasgrāmata sniedz visaptverošu pārskatu par jomām, kas jāņem vērā, atverot savu veikalu - sākot no likumdošanas formalitātēm līdz tādām „viltībām” kā aromātu un apgaismojuma nozīme veikala telpās.

lasīt tālāk

Mobilitātes iespējas kultūras darbiniekiem Baltijas jūras reģionā

Aicinām iepazīties ar ceļvedi mobilitātes iespējām kultūras darbiniekiem Baltijas jūras reģionā!

lasīt tālāk