Brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem Eiropas Solidaritātes korpusā

16.02.2018.

Eiropas Solidaritātes korpuss ir Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera 2016. gada 14. septembrī izsludinātā iniciatīva, kas dod iespēju 18 gadus līdz 30 gadus veciem jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs un izrādīt savu solidaritāti.

Ieinteresētie jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusam tīmekļa vietnē: http://europa.eu/youth/solidarity_lv. Šobrīd šajā datubāzē ir reģistrējušies vairāk nekā 30 000 jauniešu.

Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē reģistrētajiem dalībniekiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ir iespēja iesaistīties brīvprātīgā darba, prakses vai darba aktivitātēs, kas tiek īstenotas ES valstīs un ilgst 2 līdz 12 mēnešus. Piedaloties Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs, jaunieši var iegūt darba un dzīves pieredzi, apgūt jaunas prasmes un valodas, kā arī sniegt palīdzību un atbalstu neaizsargātākajām sabiedrības grupām.

Dalībnieki var īstenot aktivitātes tādās jomās kā izglītība, veselības aprūpe, sociālā integrācija, palīdzība pārtikas piegādē, patversmju izbūve, migrantu un bēgļu uzņemšana, atbalsts un integrēšana, vides aizsardzība vai dabas katastrofu novēršana.

Informācijas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra