Rokasgrāmata lauku mazajiem uzņēmējiem - kā atvērt savu veikalu

24.07.2017.

Rokasgrāmata sniedz visaptverošu pārskatu par jomām, kas jāņem vērā, atverot savu veikalu - sākot no likumdošanas formalitātēm līdz tādām „viltībām” kā aromātu un apgaismojuma nozīme veikala telpās. Rokasgrāmatā ir apkopotas norādes uz detalizētākiem informācijas avotiem un veiksmīgu mazo uzņēmēju pieredzes stāsti.

Rokasgrāmata un apmācību programma "Pakalpojumu dizains lauku mazajos un mikro uzņēmumos"

Rokasgrāmatu sagatavojusi Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” kopā ar Olustveres servisa un lauku ekonomikas skolu Igaunijā un Norvēģijas lauku tūrisma un vietējās pārtikas ražotāju asociāciju HANEN Nordplus pieaugušo izglītības projektā “Pakalpojumu dizaina prasmes lauku mazajos un mikro uzņēmumos, stiprinot saikni starp pieaugušo apmācību un darba vidi pārtikas ražošanas sektorā”.