Latvijas pilsonībai - JĀ!

Nr. DIKS-14-1447-lī

Projekta mērķis ir sniegt kompleksu izglītojošo aktivitāšu kopumu naturalizācijas iegūšanai un valstisko vērtību izpratnes veicināšanai Rīgas iedzīvotājiem (nepilsoņiem un mazākumtautību pārstāvjiem), nodrošinot pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem, it īpaši mazaizsargātām grupām - maznodrošinātajiem un sociālās atstumtības riskam pakļautām personām.

Projekta tiešā mērķa grupa – 60 nepilsoņi un mazākumtautību pārstāvji, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību, kā arī viņu ģimenes locekļi un draugi (+ 60 Rīgas iedzīvotāji), tai skaitā vismaz 50 sociālās atstumtības riskam pakļautas personas (bērni un jaunieši, sievietes, vecāki cilvēki, mazturīgie, cilvēki ar īpašām vajadzībām). Dalībnieku reģistrācija kursiem notika sadarbībā ar Rīgas Sociālajiem dienestiem, kā arī iespējama on-line reģistrācija.

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: naturalizācijas kursi, tai skaitā latviešu valodas apmācības (20 akad.st), apmācības vēstures jautājumos, kopīgas audio un video nodarbības (40 akad.st), kopā – 60 akadēmiskās stundas; projekta dalībnieku iesaiste publiskajos pasākumos „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” (4 pasākumi) un interaktīvi pasākumi  „Iepazīsti Rīgu!” (3 pasākumi).

Projekts tika īstenots no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.septembrim. Projekta finansējums 6641,52 euro. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

____________________________________________________________________________________________

 

PROJEKTĀ "LATVIJAS PILSONĪBAI- JĀ!"  24.07.2014. - naturalizācijas kursu sākums

1 grupa, plkst.10:00.-11:20, 11:30-12:50 (4 akad.st.)

1 grupa, plkst. 15:00.-16:20, 16:30-17:50 (4 akad.st.)

2 grupas, plkst. 18:00.-19:20, 19:30- 20:50 (4 akad.st.)

Plānotie datumi (augustā, septembrī): 12.08.2014., 14.08.2014., 19.08.2014., 21.08.2014., 26.08.2014., 28.08.2014., 04.09.2014., 09.09.2014., 11.09.2014., 16.09.2014.

Naturalizācijas kursu norises vieta: Rīga, Dzirnavu iela 53 -2.

_____________________________________________________________________________

18.09.2014. plkst.15:00 -18:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums

Latvijas Nacionālās bibliotēkas apskates ekskursija (ar gidu).
Piedalīšanās izstādes "Bēgt un atgriezties: Pirmā pasaules kara pieredze" atklāšanā (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā).
Cienasts pēc pasākuma.
Tikšanās pie LNB ieejas plkst.14:50

 

20.09.2014. plkst. 15:00-17:30 Ekskursijas pa Rīgu 

Vēstures un kuģniecības muzeja apmeklējums,
Mākslas muzejs Rīgas birža, jūgendstila mantojums un vēsturiskā nozīme (interaktīva ekskursija).
Tikšanās plkst. 14:50 Doma laukumā.

 

23.08.2014 PROJEKTA DALĪBNIEKU IESAISTE PASĀKUMOS "RĪGA-EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA", BALTIJAS CEĻA 25. GADADIENAI.

17:00 -18:00 Tikšanās (plkst.17:00) Brīvības ielā 61 pie Stūra mājas. Izstāžu zāles,"Stūra mājas" apskate.
18:30 -19:30 Izstādes "Baltijas ceļš - akcija brīvības vārdā" apmeklējums Rīgas Kongresu namā.
Izstādi organizē Latvijas Nacionālais arhīvs.
19:30 Cienasts pēc pasākumu apmeklējuma.
20:00 Baltijas ceļam veltītā velobrauciena finišs Kongresu nama laukumā, dažādas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem
21:00 Koncerts Baltijas ceļa 25. gadadienai pie Brīvības pieminekļa. 3 Baltijas valstu prezidentu uzrunas.

Pasākuma norises vieta: "Stūra māja" Brīvības ielā, Rīgas Kongresu nams Valdemāra ielā 5, Kongresu nama laukums, Brīvības piemineklis.

 

 

 

30.08.2014., plkst. 12:00-15:00 Kultūras vasarnīcas „Esplanāde 2014” apmeklējums.

12:00 Kultūras vasarnīcas „Esplanāde 2014” apmeklējums –viss par dzintaru, izglītojoši un izklaidējoši pārbaudījumi – varēs aplūkot eksponātus no Dabas muzeja krātuves, klausīties, kā šalc jūra lielajā gliemežvākā, iepazīties ar vienu no svarīgākajām cilvēka organisma sistēmām – skeletu un izspēlēt spēli, sekojot līdzi dinozaura gaitām.

14:00 Cienasts pēc pasākuma apmeklējuma.

Pasākuma norises vieta: pilsētvide.

 

 

12.09.2014, plkst.11:00 -14:00 Izstāde „Mana – Tava – mūsu Rīga” un sarunu cikls „Rīdzinieku stāsti”

11:00 Izstāde „Mana – Tava – mūsu Rīga” un sarunu cikls „Rīdzinieku stāsti”. Projekta mērķis ir izzināt, iepazīt un saprast to krievu, vācu, ebreju, poļu, lietuviešu kopienu, kas Rīgā dzīvoja 1914. gadā, un cik daudznacionāla šodien ir Rīga. Kāda bija dažādo kultūru mijiedarbība toreiz un tagad? Iepazīstot 1914. gada rīdziniekus, labāk sapratīsim šodienas Rīgā dzīvojošos. Izstāde veicinās dažādu nacionalitāšu rīdzinieku kultūrkomunikāciju, savstarpējā sapratni, izziņu un bagātināšanos, darbosies radošās darbnīcās, kas palīdzēs iepazīt dažādus rīdziniekus. Plānota arī izstādes virtuālā versija. Piedalīsies: Igors Ļenskis, Vladislavs Volkovs, Svetlana Bogojavļenska, Valters Ščerbinskis, Ēriks Jēkabsons un mazākumtautību pārstāvji.

13:00 Cienasts pēc pasākuma apmeklējuma.

Pasākuma norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

___________________________________________________________________________

INTERAKTĪVAS PILSĒTVIDES AKTIVITĀTES ”IEPAZĪSTI RĪGU" (aktivitāte Nr.4)

30.07.2014, plkst. 16:30-19:00 Komandu sacensības „Vai labi pazīsti Rīgu?”

Apraksts: paredzētas 4-5 komandas, katrā 5 dalībnieki. Jāizpilda noteikti uzdevumi, jāatrod konkrēti objekti (jānofotografējas pie katra atrastā objekta).

Pasākuma norises vieta: pilsētvide, Vecrīga.

 
 

22.08.2014, plkst. 10:00-13:30 Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas kara muzeja apmeklējums, interaktīva ekskursija - runāsim latviski!

10:00 Latvijas Okupācijas muzeja apmeklējums, piedalīšanās starptautiskā konferencē „Baltijas ceļš” – politisko pārmaiņu iedvesmotājs.

11:30 Latvijas kara muzeja apmeklējums.

12:30 Interaktīva ekskursija ar valodas lietojumu veicinošām aktivitātēm - "Runāsim latviski!"

Pasākuma norises vieta: Latvijas Okupācijas muzejs (Stūra māja, Brīvības iela 61), Latvijas kara muzejs, pilsētvide.

Tikšanās vieta: plkst. 10:00, pie Stūra mājas, Brīvības ielā 61.

 

09.2014. (precīzs laiks tiks precizēts) Ekskursija pa Rīgu – Rīgas Biržas muzeja apmeklējums, jūgendstila mantojums un vēsturiskā nozīme (interaktīva ekskursija), kurā projekta dalībnieki varēs darboties kopā ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem.

 

 

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Informācija ievietota 2014. gada 16. jūlijā

Sagatavoja:
projekta vadītāja, koordinatore
Inese Janiša, tālr:26172018
www.creativeideas.lv