Not just books - libraries for supporting entrepreneurship!

Nr. LV-RU-010

Projektā biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona centrālā bibliotēka apvienos spēkus, lai veicinātu uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē, Latvijā un Dedoviču rajonā un Pleskavas reģionā, Krievijā, stiprinot un paplašinot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, kā arī iesaistot bibliotēkas uzņēmējspēju attīstīšanā.

Projekts iekļauj starptautiskos un vietējos pasākumus–pieredzes apmaiņu; pakalpojumu, infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumus, kā arī virkni pasākumu uzņēmumu individuālam atbalstam un uzņēmējspēju veicināšanai. 3 biznesa attīstības organizācijas un 40 mazie uzņēmumi tiks cieši iesaistīti projekta īstenošanā un gūs no tā labumu, vairāk kā 120 personas piedalīsies projekta pasākumos. 3 telpās tiks veikta renovācija un 5 telpas tiks labiekārtotas ar aprīkojumu un mēbelēm vietējo uzņēmēju apmācībām, tikšanās un tīklošanās. Budžetā ir iekļautas arī sagatavošanas izmaksas.

Projekts tiek īstenots  no 2019.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrības „Radošās Idejas” budžets ir 109 127,55 euro, projekta kopējais finansējums ir 250 000 euro. Projekta īstenošanai piešķirts Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums 90% apmērā. 

http://latruscbc.eu