Padige - Participatory Design of Initiatives on Gender Equality - Līdzdalības dizains Dzimumu līdztiesības iniciatīvām 

Nr. 2020-3-FR02-KA205-018465

PADIGE project aims to promote the European Citizens Initiative platform among young people as well as the state of Gender Equality.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes: wiki platformas izstrāde un izpratnes veicināšanas kampaņa, lai piesaistītu jauniešus dalībai platformā, mācību resursu un vadlīniju jauniešu darbiniekiem izstrāde, 2 pilotprojekti: viens platformai un viens ceļvedim un tiešsaistes semināru organizēšana ar jaunatnes darbiniekiem.

The foreseen activities are: the development of a wiki platform; awareness raising campaign to attract more youths in participating in the platform; development of learning resources & teaching guidelines; 2 pilots: one for the platform and one for the guide; webinars with youth workers.

The project is implemented in cooperation with Coopérative d'Initiative Jeunes - project coordinator (France), IDEC (Greece), Magenta Consultancy (Spain), Symplexis (Greece) and IPES - International Centre for the Promotion of Education and Development (Italy).

The project runs from 1 April 2021 to 31 March 2023 and is funded by the Erasmus+ programme. Creative Ideas has been granted EUR 23 323 and the total amount of the project is EUR 228 661.