Mūsu komanda

Biedrības „Radošās Idejas” biedriem ir ilggadēja pieredze vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu izstrādē, īstenošanā un pārraudzībā. Biedrības biedri ir organizējuši vietēja, reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumus, t.sk. apmācības, seminārus un mācību nometnes, veikuši pētījumus, izstrādājuši attīstības plānošanas dokumentus u.tml. Biedru izglītība un ilggadējā pieredze nodrošina mērķu profesionālu realizāciju un kvalitatīvu projektu administrēšanu un īstenošanu.

 

 

Sanita Putniņa

Anita Kairiša

Alise Vītola

Ineta Vītola

Renāta Petrova

Valdes priekšsēdētāja

Projektu vadītāja

Valdes locekle, Radošā direktore

Meistarklašu vadītāja

Projektu koordinatore

Pētniece, lektore

Projektu eksperte

Projektu eksperte

[email protected] 

[email protected] 

[email protected] 

[email protected]  

[email protected]