Atvērtā pilsēta - laikmetīgā māksla pilsētvidē

15.06.2021.

Vai jums ir ienācis prātā padomāt par ārtelpu, kur neviens mākslas darbs nav domāts kā dekorācija? Kur mākslas darbs ir laikmetīgs un iekļaujas publiskajā telpā ar savu funkcionalitāti?

Šobrīd aktuāli paplašināt izpratni par publisko mākslu kā sabiedrību iesaistošu un dialogā balstītu radīšanas procesu, ņemot vērā vietējās kopienas vajadzības. Izzināt laikmetīgās vides objektu attīstību, kas vispār ir publiskā telpa un vides objekti tajā. Pētīt un iepazīt jau esošos mākslas darbus pilsētvides ainavā Latvijā un pasaulē zināmi un atpazīstami vides objekti, mākslinieki, kā arī mūsdienu mākslas festivālu kustības Latvijā nozīmīgums. Stāsts par Didža Jaunzema vides objektu 'Gaiss' – vēja zvanu ansamblis, kas atrodas Balvos. Saprast, kas būtu jāņem vērā veidojot vides objektu un kādi faktori ir noteicošie šajā procesā.

Publiskā telpa ir atvērta un tajā notiek savstarpēja mijiedarbība starp dažādām sabiedrības grupām, un publiskā māksla var būt process, kas šo mijiedarbību veicina un pozitīvi transformē to apkārtnē. Tas ir atvērtās pilsētas koncepts. Lai padarītu pilsētu un tās vidi labāku, iedzīvotājam draudzīgu, tā ir jābūvē atvērta. Saglabājot vēsturiskas vērtības, piemēram, atjaunojot ēkas un saglabājot kopējo vēsturisko fonu. Katram iedzīvotājam ir jādod tiesības izteikties un tikt uzklausītam. Augstu tiek vērtētas dažādas sociālas un sabiedriskas aktivitātes, tai skaitā Nevalstisko organizāciju veidošana, apkaimju interešu grupas un tamlīdzīgi. Pilsētā satiekas dažādi kultūras un rasu pārstāvji, no kuriem ikviens tiek iekļauts kopējā vidē. Pilsētā notiekošie procesi veido tās kopainu. Šobrīd galvenokārt atvērtu pilsētu raksturo mazāka atšķirtība starp to, kas nepieciešams ekonomiskai izaugsmei un kas būtu iedzīvotājiem draudzīgs.

Biedrība "Radošās Idejas" sadarbībā ar Balvu Mākslas skolu 31. maijā organizēja tiešsaistes semināru "Māksla publiskā telpā - VIDES OBJEKTI" ar Kitiju Almani, Ekonomikas un kultūras augstskolas lektori, un semināru „Atvērtā pilsēta” ar Annu Varnasi, stikla un jaukto mediju mākslinieci, studijas Glass Point dibinātāju. Savukārt 1.jūnijā, iedvesmojoties no sociālā antropologa un prof. Richard Sennett teorijām par atvērtas un noslēgtas pilsētas jēdzienu, Balvu Mākslas skolas jaunieši kopā ar mākslinieci Annu Varnasi un mākslas skolotājām Anitu Kairišu un Lieni Šaicāni veidoja Vides objektu grupu “Atvērtā pilsēta”.

Veidojot vides objektu par pilsētas tēmu, tika aicināts padomāt par to, kas saistās ar viņu apkaimi, pilsētu, pašvaldību? Kāda ir tava pilsēta - slēgta vai atvērta? Ko tev atgādina tās forma? Kas tajā ir labs? Kādi cilvēki te dzīvo? Kādās valodās jūs runājat? Kāds ir jūsu mīļākais ēdiens? Kādus svētkus Jūs svinat? Kādus svētkus svin plisēta? Kādu tu gribētu redzēt savu pilsētu? Kādu tu iztēlojies savu ideālo pilsētu, kurā tu gribētu dzīvot? Kā tā izskatās? Skices un zīmējumi ar dažādām ēku formām, neparastiem kokiem, parkiem, peldvietām, dzīvniekiem, ļaujot fantāzijai vaļu Balvu Mākslas skolas audzēkņi spēlējoties ar laukumiem, līnijām, dabas elementiem – meklēja saturisku konceptu vides objektam. Kopā ar stikla mākslinieci Annu Varnasi atklāja stikla patiesos noslēpumus – trausls, viegls, gaisīgs, caurspīdīgs, necaurredzams, apgustot jaunas prasmes dekoratīva stikla apstrādē. Strādājot ar lokšņu stiklu audzēkņi matēja, gravēja, gleznoja uz tā un pat spoguļoja. Stiklā tika iegravētas arī Māra Lāpāna dzejas rindas.  Liekot loksnes vienu aiz otras, veidojot zīmējumu – savu atvērto pilsētu.

Vides objekts „Atvērtā pilsēta” sastāv no trīs atsevišķām daļām „Vētra nāk un iet” - dabas skati un objekti, ko saskatām katrs ar savu skatījumu. Autori - Sendija Sejāne, Jūlija Antonova, Valērija Borovikova, Guntra Gibala, Sindija Pauliņa. „Mistikas Kubs” ar šo kubu atklājam Balvu ezera leģendu. Autori Leo Eliass Morozs, Aleksejs Kuzņecovs, Eduards Ķerģis, Roberts Ķerģis, Evita Prole, Mārcis Ingemārs Žogota. „Dzīve pie Ezera” Balvu ezers un daļa no bioloģijas fenomeniem. Autori - Nadīna Strupka, Ksenija Kuzņecova, Marta Kočāne, Elizabete Brezinska, Neo Markuss Sņegovs.

Fotogalerija: https://www.flickr.com/photos/[email protected]/albums/72157719408802389

Noskenē kodu un uzzini vairāk.

 

Vairāk par mākslinieci Annu Varnasi: www.annavarnase.com

Atkalredzēšanās, kopā būšana, jaunā izzināšana – pozitīvām emocijām, saulainiem smaidiem, bagāti radoša un ar skanīgām balsīm piepildīta nedēļa!

Aktivitātes notika Erasmus+ projekta "Atvērtā pilsēta" ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp bezdarbniekiem, māksliniekiem un sociālajiem novatoriem, lai aktivizētu vietējās kopienas. Projektā tiks izveidotas 5 pilsētu kartes, kas balstītas vajadzību izvērtējumā, īstenota kapacitātes stiprināšanas programma un 2 starptautiskas akadēmijas Grieķijā un Vācijā, realizētas pilotaktivitātes katrā pilsētā un sagatavota projekta rīkkopa, kas iepazīstina ar projekta rezultātiem. Projekta materiāli tiks publicēti projekta digitālajā platformā. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta mājas lapa: https://opencity-project.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/opencityproject

Instagram: https://www.instagram.com/opencityproject/