Bibliotēkas iesaistās uzņēmējdarbības veicināšanā lauku reģionos; 44 mazie uzņēmumi saņem individuālu atbalstu

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

28.07.2021.

Bibliotēkas Latvijā un Krievijā iesaistās uzņēmējdarbības veicināšanā lauku reģionos; 44 mazie uzņēmumi saņem individuālu atbalstu plašāku tirgu iekarošanai

Projektā “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka apvieno spēkus, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu bibliotēku darbā, bibliotēkām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos.

"Ne tikai grāmatas" ir pārrobežu sadarbības projekts ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā). Projektā īstenota virkne aktivitāšu, iesaistot bibliotēkas un biznesa atbalsta organizācijas vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmējspējas attīstīšanā.

Lai palīdzētu iekarot plašākus tirgus, atklāta konkursa rezultātā tika izvēlēti 23 mazie uzņēmumi Latvijā un 21 mazais uzņēmums Krievijā individuālā atbalsta saņemšanai atbilstoši to vajadzībām, tostarp vizuālās identitātes un produktu dizaina izstrādei, reklāmas fotoattēlu un video veidošanai, mājaslapu izveidei, mārketinga plānu sagatavošanai u.c. Pašlaik Balvu Centrālajā bibliotēkā, Latvijā, un Dedoviču rajona Centrālajā bibliotēkā, Krievijā, norisinās izstādes, kurās tiek prezentēti projektā uzņēmumiem sniegtā individuālā atbalsta rezultāti.

Lai radītu ērtu un viegli pieejamu vidi biznesa tikšanās, tīklošanās un apmācībām, tika uzlabotas telpas un pilnveidots aprīkojums sešās iestādēs - Balvu Centrālajā bibliotēkā, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā un biedrībā "Radošās Idejas" Latvijā un Dedoviču rajona centrālajā bibliotēkā, Krasnogorskas bibliotēkā un Poseļkovas bibliotēkā Krievijā.

Projekta ietvaros tika organizēti izglītojoši pasākumi, piedāvājot apmācības vietējiem uzņēmējiem un mudinot dažādas vietējās sabiedrības grupas sākt uzņēmējdarbību. Īpaši pasākumi tika organizēti vietējiem jauniešiem ar interesi uzsākt uzņēmējdarbību. Turklāt jaunizveidotā izstāžu vadības sistēma bibliotēkas zālē sniedz iespēju atspoguļot vietējo uzņēmumu darbu Ziemeļlatgalē, vairojot uzņēmējdarbības garu vietējā sabiedrībā.

Bibliotēkas iegādājās biznesa literatūru, kas tagad ir pieejama uzņēmējiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas uzsākt uzņēmējdarbību. Iegādātas arī sešas tirgus teltis, kas vietējiem uzņēmumiem būs pieejamas bez maksas.

Visbeidzot, tika publicēta tiešsaistes rokasgrāmata uzņēmumiem, sniedzot padomus un ātras atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par informācijas tehnoloģiju un lietojumprogrammu iespēju izmantošanu ikdienas darbā. Rokasgrāmata ir pieejama latviešu, krievu un angļu valodā: http://itadvisor.info/

Projektā iesaistīti arī trīs asociētie partneri. Bauskas Centrālā bibliotēka dalījās ar pieredzi biznesa bibliotēku tīkla izveidē Latvijā un Lietuvā, savukārt Dno un Porhovas rajonu bibliotēkas Krievijā pārņēma labo praksi, lai pilnveidotu bibliotēku darbu uzņēmējdarbības veicināšanā.

Projekts sākās 2019. gada 31. maijā un noslēdzas 2021. gada 30. jūlijā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.  Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Fotogrāfijas:

Projekta “Ne tikai grāmatas” rezultātu izstāde Balvu Centrālajā bibliotēkā 2021. gada jūlijā; attēlā projekta vadītāja Sanita Putniņa, biedrība “Radošās Idejas” (no kreisās) un projekta koordinatore Arnita Gaiduka, Balvu novada pašvaldība

image.png

Projekta “Ne tikai grāmatas” noslēguma pasākums 2021. gada jūlijā Dedovičos, Krievijā

image.png