Bibliotēkas pārsteidz un uzdrošinās!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

23.10.2020.

2020. gada 22.-23.oktobrī Balvos notika projekta "Ne tikai grāmatas" otrā mācību vizīte. Ņemot vērā ceļošanas ierobežojumus, šoreiz nācās izmantot radošus risinājumus! Bauskas Centrālā bibliotēka un Radosas Idejas viesojās Balvos, savukārt kolēģi no Dedoviču rajona centrālās bibliotēkas Krievijā mācību vizītē piedalījās attālināti.

Projekta asociētais partneris Bauskas Centrālā bibliotēka dalījās pieredzē pārrobežu sadarbības projektu ieviešanā biznesa bibliotēku izveidošanai. Savukārt Balvu Centrālā bibliotēka iepazīstināja ar uzsākto darbu pie tiešsaistes rokasgrāmatas uzņēmumiem, sniedzot padomus un ātras atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par informācijas tehnoloģiju un lietojumprogrammu iespēju izmantošanu ikdienas darbībā. Balvu novada un Dedoviču rajona darbinieki apmainījās ar pieredzi atbalsta sniegšanā uzņēmējiem, kā arī strādāja pie jaunām idejām, lai iesaistītu bibliotēkas atbalsta sniegšanā uzņēmējiem un uzņēmējspēju stiprināšanā.

Mācību vizīte norisinājās projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (“Ne tikai grāmatas”, Nr. LV-RU-010) ietvaros.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.  Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu 

Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 supports joint efforts for addressing cross-border development challenges and promotes sustainable use of existing potential of the area across border between the European Union and Russian Federation. The Programme website is www.latruscbc.eu