Biedrības „Radošās Idejas” jaunumi 2019. gada oktobrī

15.10.2019.

Dārgie biedri, draugi un sadarbības partneri, aicinām iepazīties ar biedrības „Radošās Idejas” jaunumiem 2019. gada oktobrī!

Lasiet jaunumus šeit: https://mailchi.mp/f54fe0cc761e/biedrbas-rados-idejas-jaunumi-2019-gada-oktobri-338799?fbclid=IwAR3kkp6kq6gTBNhP_LuEIYk_8SXnBkdvYgQ0E9XK-PZWqAWyyGWKBPC21bM

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.