Diskutē par pašvaldību lomu integrācijas jautājumu risināšanā

26.01.2022.

2022. gada 20. janvārī notika tiešsaistes seminārs "Pašvaldību loma integrācijas jautājumu risināšanā Eiropas Padomes dalībvalstu līmenī".

Ar semināra prezentācijām variet iepazīties šeit: https://www.dropbox.com/sh/s6vql368x67vdyv/AAAHs0foG-hQ5jFBVWTGdsnga?dl=0

Eiropas Padomes starpkultūru pilsētu indekss: sākumpunkts starpkultūru stratēģiju izstrādei
Marta Perez Ramirez, projektu direktore uzņēmumā Diversit (RECI), Spānija

Rīgas pieredze starpkultūras indeksa veidošanā
Ilona Stalidzāne, EPI projekta vadītāja, Latvija

Situācijas izpēte par bērniem imigrantiem un reemigrantiem Rīgas izglītības iestādēs
Iveta Vērse, Biedrības “Izglītības attīstības centrs” direktore, Latvija

Sadarbības pasākumi savstarpējās mijiedarbības veicināšanai
Miks Celmiņš, Nodibinājuma “Make room Europe” direktors, Latvija

Linšēpingas pašvaldības stāsts: Pilsētas loma jauniebraucēju integrācijā
Johanna Palmstierna, EPI projekta vadītāja, Zviedrija

Aicinām aizpildīt anketu par projektā "Eiropas Integrācijas pakts" (EPI) izmantotās metodoloģijas pielietošanas iespējām Latvijā: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco1g8eb12Eijdttxmkstdb-FVc6fGbgxezupFcLKI5WrTbQg/viewform

Seminārs norisinājās projekta "Eiropas Integrācijas pakts" ietvaros. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (uzsaukums Nr. AMIF-2018-AG-INTE).

Projekta mājas lapa: https://epi-project.com/

Facebook: https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819

Instagram: https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/

Twitter: https://twitter.com/epi_pact

Flag of Europe.svg  European Pact for Integration  logo