Īstenots apmācību kurss "Kultūras mantojumā balstīta sociālā uzņēmējdarbība"

20.04.2020.

2020. gada martā un aprīlī 10 bezdarbnieki piedalījās apmācību kursā "Kultūras mantojumā balstīta sociālā uzņēmējdarbība". Apmācības norisinājās Balvos un iekļāva 4 seminārus un individuālu darbu, iepazīstoties ar kursa materiāliem tiešsaistē un pārbaudot iegūtās zināšanas, aizpildot pašpārbaudes testus. Vairāki kursu dalībnieki arī izstrādāja biznesa plānus. 

Pirms kursa uzsākšanas, dalībnieki tika atlasīti ar interviju un anketēšanas palīdzību. Kursu pasniedza lektori Rihards Braķis, Guntars Logins un Anita Kairiša. Ar īpašu prezentāciju par sociālo uzņēmējdarbību noslēguma vebinārā piedalījās Balvu rajona partnerības pārstāve Ieva Leišavniece. Apmācības tika organizētas sadarbībā ar mācību centru "Azote".

Kurss iekļāva 4 tematus:
-sociālās uzņēmējdarbības pamatprasmes,
-biznesa ideja kultūras mantojuma jomā,
-tirgus izpēte un biznesa idejas noformēšana,
-vietējie tīkli un partnerības.

Kursa noslēgumā tā dalībnieki saņēma individuālus kompetenču profilus, sniedzot pārskatu par to kompetencēm, iezīmējot stiprās puses un priekšrocības, kā arī norādot jomas, kurās būtu lietderīgi uzlabojumi. Kursu dalībniekiem līdz rudenim ir iespējams saņemt konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, puse semināru norisinājās vebināra formā. Tā mums bija jauna pieredze, taču saņēmām atzinīgu novērtējumu no kursu dalībniekiem. Šeit ir dažas no saņemtajām atsauksmēm:

"Paldies par iespēju apmeklēt šos kursus! Šodiena bija tik interesanta, riktīgs grūdiens uz priekšu darīt, rīkoties, nebaidīties. Pozitīvisma deva šajā drūmajā, stresa pilnajā laikā! Paldies!"

"Ļoti labi darbojās, arī attālināti apmācību organizēšana, dodot iespēju attālināti piedalīties lekcijās."

"Droši var lekcijas mācīties tiešsaistē. Ērti tiem, kuriem ir bērni."

"Viss bija SUPER!"

No dalībniekiem saņēmām arī vairākus lietderīgus ieteikumus līdzīgu kursu veidošanai nākotnē.

Atgādinām, ka apmācību kursu "Kultūras mantojumā balstīta sociālā uzņēmējdarbība" tiešsaistē var apgūt ikviens interesents, sev ērtā laikā izlasot kursa materiālus un aizpildot 4 pašpārbaudes testus. Pēc veiksmīgas testu nokārtošanas saņemsiet sertifikātu, kas apliecina tiešsaistes kursa apguvi 32 stundu apjomā.

Lai saņemtu pieeju apmācību kursam, lūdzu rakstiet [email protected].

Apmācību programma “Kultūras mantojumā balstīta sociālā uzņēmējdarbība” tiek īstenota Erasmus+ projekta CHEER - Cultural Heritage Entrepreneurs ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību, atbalstot un motivējot ilgstošos bezdarbniekus uzsākt biznesu, kas balstīts vietējā kultūras mantojumā.

Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit (Vācija), IDEC (Grieķija), Vārnavas Folkloras grupu (Grieķija), Verein Multikulturell (Austrija), Millennium Center (Rumānija) un SOZOPOL Foundation (Bulgārija).

Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.