Norisinās konference "Ilgtspēja viesmīlības nozarē"

14.05.2019.

Š.g. 14.maijā Rīgā norisinās starptautiskā zinātniskā konference "Ilgtspēja viesmīlības nozarē". Šajā konferencē iepazīstinām ar projektā "PRIME - Promoting Integration for Young Migrants" - latviešu valodā "Jauniešu migrantu integrācijas veicināšana" - paveikto Latvijā. Konferences pirmā daļa notiek viesnīcā Pullman Riga Old Town Jēkaba ielā 24, savukārt konferences otrā daļa, no 15.30 notiks HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledžā Smilšu ielā 3.

PRIME apmācībās kopumā piedalījušies 80 jaunieši, trešo valstu pilsoņi. Apmācības un mentorings īstenots vairāk kā 719 stundu apjomā, tai skaitā 214 stundu apjomā apgūta latviešu valoda un 19 jauniešiem sniegts mentorings darba vietā 160 stundu apmērā sadarbībā ar vadošajām Rīgas viesnīcām.

Projekts "PRIME - Promoting Integration for Young Migrants", Nr. CB652 (2017-521), veltīts imigrantu jauniešu (18-30) sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Projekts tiek īstenots  no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.augustam Central Baltic INTERREG programmas ietvaros. Projektu līdzfinansē Central Baltic Programme, Latvijas valsts budžets un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 divkrasu_rgb-45-copy.jpg