Notiek NVO anketēšana un tiek publicēta 1.daļa pētījumam par nevalstiskā sektora darbību Balvu novadā

Notiek NVO anketēšana un tiek publicēta 1.daļa pētījumam par nevalstiskā sektora darbību Balvu novadā

2013. gada 16. decembrī

2013.gada 16.novembrī Balvu muižā - Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā - biedrība „Radošās Idejas” organizēja informatīvo semināru Balvu novada nevalstiskajām organizācijām (NVO) un jebkuram citam interesantam.

Semināra pirmajā daļā biedrības „Radošās Idejas” valdes priekšsēdētāja Sanita Putniņa iepazīstināja visus dalībniekus ar biedrību, tās darbības mērķiem, aktivitātēm, pieredzi un šobrīd īstenojamajiem projektiem, kā arī, lai celtu Balvu NVO pašvērtējumu un atpazīstamību, aicināja uz sadarbības līguma parakstīšanu starp Balvu novada NVO sadarabībai gan Balvu vietējā līmenī, gan nacionālā un starptautiskā līmenī.

Reģionālās attīstības eksperte Alise Vītola informēja par NVO tīklošanās iespējām un vajadzībām Balvu novadā, NVO un iedzīvotāju iespējām aizstāvēt savas idejas un piedalīties vietējo un nacionālo lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī par NVO aktualitātēm un projektu iespējām 2014. - 2020.gadā.

Semināra otrajā daļā inovāciju eksperte Vita Brakovska (attēlā pa kreisi) ar praktisku piemēru palīdzību pierādīja, ka katra organizācija var būt radoša, var radīt konkurētspējīgu produktu, pakalpojumu vai ideju. Semināra dalībniekiem tika piedāvāta iespēja atklāt savu radošo potenciālu, izmantojot visdažādākos interaktīvos rīkus.

 

Semināra laikā un vēl šobrīd Biedrība „Radošās Idejas” veic NVO pārstāvju anketēšanu, lai apzinātu Balvu novada NVO vajadzības. Ir uzsākts pētījums par Balvu novada nevalstiskā sektora darbību, un iespējām tā pilnveidošanai. 2013.gadā esam veikuši publiski pieejamās informācijas analīzi, apzinot Balvu novada nevalstisko organizāciju skaitu un darbības jomas, kā arī veikuši salīdzinājumu ar Latvijas un reģiona vidējiem rādītājiem. Dati liecina, ka Balvu novadā darbojas gandrīz 100 nevalstiskās organizācijas, no kurām vairāk kā puse reģistrētas Balvu pilsētā. Pagastu konkurencē, skatot nevalstisko organizāciju skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, līderi ir Lazdulejas un Bērzkalnes pagasti. Biedrību statūti liecina, ka visvairāk novadā reģistrētas biedrības tādās jomās kā jaunatnes lietas, sports un sociālā iekļaušana, darbojas arī nozīmīgs skaits mednieku un makšķernieku biedrību.

Biedrība „Radošās Idejas” aicina novada biedrības piedalīties anketēšanā, sniedzot savu viedokli par nevalstiskā sektora vajadzībām, aizpildot elektronisko anketu

2014.gadā turpināsim pētījumu, apkopojot 2013.gada nogalē uzsāktās NVO anketēšanas rezultātus, lai iegūtu informāciju par pieejamajiem un iztrūkstošajiem NVO pakalpojumiem, pasākumiem un aktivitātēm, kā arī apzinātu novada NVO vajadzības. Lai veicinātu Balvu novada NVO sektora attīstību, sniegsim priekšlikumus reaģēšanas mehānismu izveidei un nozares attīstības modeļa izstrādei saskaņā ar Balvu novada attīstības plānošanas dokumentiem.

Aicinām iepazīties ar līdzšinējiem pētījuma rezultātiem. Ja Jums rodas ieteikumi pētījuma turpināšanai 2014.gadā, aicinām sazināties ar Sanitu Putniņu, tel. 28316943, e-pasts: [email protected].

Biedrība „Radošās Idejas” pateicas visiem semināra dalībniekiem un tiem, kas snieguši atbildes uz anketas jautājumiem, par atsaucību un vēl veiksmīgu Jauno 2014. gadu.

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projekta "Biedrības "Radošās Idejas" institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība" (projekta līguma Nr.:2012.EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu "NVO darbības atbalsta programma" finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments (95%) un Latvijas valsts (5%). Vairāk informācijas www.sif.lv www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org .