Pieteikuma anketa uzņēmējiem individuālā atbalsta saņemšanai projektā "Ne tikai grāmatas"

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

17.09.2019.

Pieteikuma anketa uzņēmējiem individuālā atbalsta saņemšanai pieejama šeit: http://ejuz.lv/atbalstsuznemejiem. Pieteikšanās līdz 2019.gada 15.novembrim, norādot no minētā piedāvājuma klāsta trīs interesējošos atbalsta veidus.

Individuāls atbalsts vismaz 20 mazajiem uzņēmumiem no Ziemeļlatgales  tiek sniegts projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (“Ne tikai grāmatas”, Nr. LV-RU-010) ietvaros.

Sadarbībā ar profesionāļiem, mazie uzņēmumi (SIA, pašnodarbinātie, individuālie komersanti u.c. uzņēmējdarbības formas, kas pārstāv dažādas nozares, kā piemēram, lauksaimniecība, pārtikas pārstrāde, pārtikas tirdzniecība, tūrisms, ēdināšana, mājražošana, rokdarbi, tekstils, kokapstrāde un dažādi pakalpojumi) bez maksas saņems sekojošu atbalstu:

  1. Produkta vai pakalpojuma vizuālās identitātes izstrāde;
  2. Produkta vai pakalpojuma dizaina izstrāde;
  3. Produkta vai pakalpojuma reklāmkaroga izstrāde;
  4. Produkta vai pakalpojuma etiķetes vai apraksta tulkošana latviešu, angļu, krievu valodās;
  5. Produkta vai pakalpojuma reklāmas video izstrāde;
  6. Produkta vai pakalpojuma fotogrāfiju izstrāde;
  7. Produkta vai pakalpojuma mārketinga plāna izstrāde;
  8. Dalība starptautiskā uzņēmēju izstādē Pleskavā, Krievijā.

Pakalpojumi mazajiem uzņēmumiem tiks sniegti atbilstoši katra uzņēmuma vajadzībām. Īpaši aicinām pieteikties jaunos uzņēmumus!

Projekta mērķis: palielināt uzņēmējdarbības aktivitāti Ziemeļlatgalē, Dedoviču rajonā un Pleskavas reģionā, uzlabojot resursu pieejamību uzņēmējdabrības uzsākšanai un paplašināšanai, ceļot uzņēmēja garu vietējās kopienās un attīstot kopīgas pārrobežu iniciatīvas uzņēmējdarbības atbalstam.

Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.  Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 supports joint efforts for addressing cross-border development challenges and promotes sustainable use of existing potential of the area across border between Latvia and Russia. The Programme website is www.latruscbc.eu