Linšēpingas pašvaldības speciālistes viesojas Rīgā projekta PRIME ietvaros

27.11.2018.

Šī gada 14.-16.novembrī Latvijā viesojās Linšēpingas pašvaldības speciālistes Susanne Elfström un Karolina Thorsson, kuras ikdienā nodarbojas ar konsultatīva atbalsta sniegšanu migrantu jauniešiem.

Mācību vizītes laikā tikāmies ar Hotel School Riga migrantiem jauniešiem, viesojāmies Informācijas centrā iebraucējiem un tikāmies ar "Patvērums "Drošā māja" darbiniekiem. Piedalījāmies arī Starpsektorālās Dialoga platformas tikšanās 15.novembrī, iepazīstinot ar PRIME projektu jauniešu migrantu integrācijai un iebraucēju atbalsta sistēmu Linšēpingas pašvaldībā, Zviedrijā. Šajā tikšanās piedalījās arī viens no PRIME projekta mentoriem un jaunieši, kas dalījās ar saviem pieredzes stāstiem.

Sirsnīgs paldies "Patvērums "Drošā māja" par uzņemšanu, Hotel School Riga par sadarbību un tikšanās dalībniekiem par līdzdalību un jautājumiem!

Mācību vizīte norisinājās projekta "PRIME - Jauniešu imigrantu integrācijas veicināšana" ietvaros. Projekts veltīts imigrantu jauniešu (18-30) sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Projekts tiek īstenots  no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.augustam Central Baltic INTERREG programmas ietvaros. Projektu līdzfinansē Central Baltic Programme, Latvijas valsts budžets un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 divkrasu_rgb-45-copy.jpg